Seniorenraad

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Seniorenraad

Wat is de Seniorenraad?

De seniorenraad Valkenburg aan de Geul is door het gemeentebestuur in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan zijn streven om de specifieke behoeften en belangen van Valkenburgse senioren zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen in de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid. Daaronder valt ook het beleid, dat gericht is op het bevorderen van de participatie van ouderen in de Valkenburgse samenleving.

Wat doet de Seniorenraad?

De seniorenraad behartigt de belangen van ouderen op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg, sociale verbanden, cultuur, recreatie,sociaal-Economische positie, verkeer, vervoer e.d. Zij brengt zowel gevraagd als ongevraagd advies uit aan het gemeentebestuur. De seniorenraad adviseert over de belangen van ouderen als groep; niet als Individuele oudere. Dit is een zaak voor de ouderenbonden.

Kijk voor meer informatie op de website van de Seniorenraad: www.seniorenraadvalkenburg.nl

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens