Kunst en Cultuur

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Kunst en Cultuur

Valkenburg aan de Geul kent een rijk cultuur- en natuurhistorische erfgoed. Een erfgoed bestaande uit onder andere prachtige monumentale gebouwen, diverse grotten, een vuursteenmijn, een kasteelruïne, een openluchttheater, prachtige natuurgebieden en een breed cultureel verenigingsleven.

Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul

De Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul (KCR) is een vrijwilligersorganisatie  die zich ten doel stelt:

  • Bevorderen en toegankelijk maken van kunst en cultuur voor de inwoners van Valkenburg aan de Geul, alsmede voor haar bezoekers en gasten, ongeacht welke leeftijd, door deze dichter bij de mensen te brengen;
  • Op geschikte locaties realiseren van kunstwerken ter verbetering en/of verfraaiing van de leefomgeving;
  • Organiseren van (educatieve) activiteiten op het gebied van kunst en cultuur voor kinderen, jongeren en volwassenen;
  • Verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De KCR streeft naar een maximale verbinding en samenwerking met andere kunst- of culturele instellingen / organisaties binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul. Naast het initiëren van activiteiten is de KCR een adviesorgaan voor de gemeente Valkenburg aan de Geul op het gebeid van kunst en cultuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van kunst en cultuur. De vele activiteiten kunt u terug vinden op de website: www.kunstencultuurraad.nl. Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van een 4 koppig bestuur en vele vrijwilligers die graag de hand uit de mouwen steken en de KCR een warm hart toedragen.

Sociaal Culturele Raad

De Sociaal Culturele Raad is als onderdeel van de KCR, een overkoepelend adviesorgaan voor de sociaal culturele verenigingen en is als gesprekspartner een schakel tussen de gemeente en de verenigingen/stichtingen. Bij deze raad ligt de nadruk meer op ondersteuning en advisering van de verenigingen/stichtingen bij gemeenschappelijke vraagstukken. Daarnaast organiseert de SCR jaarlijks een vrijwilligers dag, cursus reanimatie/gebruik AED, adviseert de gemeente bij vraagstukken en betrekt de verenigingen/stichtingen bij gemeentelijke activiteiten.

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens