Duurzaamheid

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Duurzaamheid

De gemeente Valkenburg aan de Geul vindt duurzaamheid een belangrijk item. Iedereen in de gemeente Valkenburg aan de Geul moet in een prettige omgeving kunnen wonen en leven, ook in de toekomst.

Als gemeente werken we mee aan de nationale en internationale afspraken die er zijn gemaakt. Op nationaal niveau omschrijft het Klimaatakkoord het doel om de uitstoot van CO2 in Nederland met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. Hiermee wil de Nederlandse overheid voldoen aan de afspraken die internationaal zijn gemaakt in het klimaatakkoord van Parijs in 2015. Daar is afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot minder dan twee graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Dit is nodig om onomkeerbare klimaatverandering tegen te gaan. Klimaatverandering heeft namelijk grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Bijvoorbeeld meer overlast door extreem weer of een tekort aan drinkwater en voedsel.

De veranderingen in ons doen en laten, die nodig zijn om deze doelen te bereiken, raken ons allemaal. We staan voor een reeks beslissingen die van invloed zijn op hoe we wonen, ons verplaatsen, wat we eten en de producten die we kopen. Samenwerking tussen burgers, bedrijven en overheden is essentieel binnen deze transitie.

Zo wordt binnen de gemeente duurzaamheid steeds meer verankerd in het beleid. Op 3 juni 2019 is door de raad de energievisie en uitvoeringsprogramma energie 2019-2022 vastgesteld. Bovendien wordt ieder jaar het jaarprogramma door de raad vastgesteld. Hierin staan de concrete plannen en projecten voor het komende jaar.

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens