Trouwen in Valkenburg

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Trouwen in Valkenburg

Informatie over trouwen en geregistreerd partnerschap

In het vervolg spreken we alleen nog over trouwen, maar voor een geregistreerd partnerschap gelden precies dezelfde voorwaarden als het aangaan van een huwelijk.

Datum en locatie vastleggen voor uw huwelijk

Heeft u een datum voor uw huwelijk in gedachten? Neem dan contact op met de gemeente waar het huwelijk zal plaatsvinden. U bent vrij in de keuze van datum, tijdstip en gemeente van de voltrekking van het huwelijk.

Wilt u in Valkenburg aan de Geul trouwen, bel dan met de medewerkers van Team Bevolking voor het vastleggen van de datum en het tijdstip. (zie “Meer informatie” voor de telefoonnummers).

Wat zijn de kosten?

Huwelijk/partneren in raadzaal*

maandag om 9.00 en 9.15 uur (niet op feestdagen)   gratis
maandag vanaf 9.30 uur € 300,00
dinsdag t/m vrijdag € 300,00
zaterdag € 350,00
zon- en feestdagen € 365,00
per 15 minuten dat de ceremonie langer duurt € 32,00

Om te trouwen kan ook gekozen worden voor elke openbare locatie, die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Toegankelijk (ook voor mindervaliden) en openbaar op het moment van de huwelijksvoltrekking / partnerschap
 • Er moeten stoelen en tafels aanwezig zijn
 • De locatie moet goed bereikbaar zijn voor de trouwauto
 • De locatie moet over voldoende parkeergelegenheid beschikken, dat wil zeggen dat minimaal de trouwauto, twee andere auto’s van de gasten én de auto van de BABS (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand) in de directe omgeving gratis kunnen parkeren
 • De locatie moet een gastheer/ gastvrouw hebben, deze begeleidt het gezelschap en regelt de organisatie. Onze BABS komt alleen voor het voltrekken van het huwelijk
 • Aanwezigheid van toiletten
 • Representatieve ruimte als trouwzaal (opstelling geschiedt i.o.m. de BABS)
 • Kleedruimte aanwezig voor de BABS
 • Tijdens de huwelijksvoltrekking / partnerschapregistratie geen alcohol
 • De locatie moet kwaliteitsbevorderend zijn voor het imago van Valkenburg aan de Geul

Een buitenlocatie kan wellicht ook nog kosten in rekening brengen voor de huur van de locatie. Dit is vrij te bepalen door de locatie en deze kosten komen dus bovenop de hierboven genoemde kosten.

Huwelijk/partneren op andere aangewezen locatie (exclusief inhuur BABS)

maandag t/m vrijdag € 300,00
zaterdag  € 350,00
zon- en feestdagen  € 365,00
per 15 minuten dat de ceremonie langer duurt   € 32,00

Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS)

Voor de inhuur van een (B)abs van Valkenburg aan de Geul € 169,00
Voor de inhuur van een persoon NIET (B)abs in een andere Nederlandse
gemeente
€ 212,00
Voor de inhuur van een persoon WEL (B)abs in een andere Nederlandse € 84,-

Trouwboekje*

U kunt kiezen uit twee modellen:
trouwboekje met een skai kaft en messing hoekjes € 26,50
trouwboekje met een vivella kaft (soepel kunstleer) € 19,20

(Het is niet verplicht om een trouwboekje te nemen), (* prijswijzigingen voorbehouden)

Het totaalbedrag wordt voldaan bij de melding.

Getuigen vragen

Bij uw huwelijk moeten minimaal twee en mogen maximaal vier meerderjarige getuigen aanwezig zijn. De namen van de getuigen geeft u door bij de huwelijksaangifte door middel van een kopie van hun paspoort of identiteitskaart (Dus géén kopie rijbewijs!)

De huwelijksaangifte

De eerste officiële stap naar het huwelijk is de huwelijksaangifte (=ondertrouw).
De aangifte dient minimaal twee weken en maximaal één jaar voor de datum van het huwelijk plaats te vinden.
Indien u en uw aanstaande partner woonachtig zijn buiten Nederland en u wenst te trouwen in Nederland, dan dient één van beiden de Nederlandse nationaliteit te bezitten. De aangifte dient dan te gebeuren bij de ambtenaar burgerlijke stand van gemeente ’s-Gravenhage, telefoon 070- 353 2000.
Woont u in Nederland, dan moet aangifte plaatsvinden bij de burgerlijke stand in de woongemeente van één van de twee partners. Woont u in verschillende gemeenten, dan kunt u dus kiezen.

Het is het niet meer nodig dat bij de huwelijksaangifte akten en afschriften worden meegenomen. Voorwaarde is wel dat de aanstaande echtgenoten in de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) van een Nederlandse gemeente staan ingeschreven en dat de burgerlijke staat daar goed in is opgenomen.

Woont één van beide personen in Nederland en de ander in het buitenland dan moeten wel verschillende documenten worden meegenomen van degene die in het buitenland woont. Informeer tijdig bij de medewerkers van Team Bevolking, zij kunnen u vertellen aan welke voorwaarden de buitenlandse documenten dienen te voldoen.

Documenten uit het buitenland moet u éérst inleveren bij de balie van Team Bevolking zodat bekeken kan worden of de documenten in orde zijn. Pas daarna kan er een afspraak voor de huwelijksaangifte gemaakt worden.

Het is aan te raden minimaal zes maanden voor uw huwelijk contact op te nemen met Team Bevolking wanneer:

 • één of beide partners niet de Nederlandse nationaliteit bezit of
 • één of beide partners in het buitenland is geboren, woont of heeft gewoond.

In deze gevallen zijn mogelijk aanvullende documenten nodig. Het verkrijgen hiervan kan veel tijd in beslag nemen. Bovendien gelden voor buitenlandse documenten vaak aanvullende eisen zoals legalisatie en/of vertaling. Op www.minbuza.nl vindt u informatie over legalisatievoorschriften.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan heeft u mogelijk als aanvulling op de eerder genoemde documenten ook nog een zogenaamde M46-verklaring (Wet op de schijnhuwelijken) nodig van de IND/vreemdelingendienst. De verklaring is zes maanden geldig en dient te worden aangevraagd via de gemeente.

Op het afgesproken tijdstip komt u met uw partner bij Team Bevolking aangifte doen. Bij de aangifte moet u de gemeente opgeven waar u gaat trouwen. Dit wordt namelijk vermeld in de akte van huwelijksaangifte.

Bij de huwelijksaangifte wordt ook gesproken over het zogenaamde naamgebruik na uw huwelijk. U kunt ervoor kiezen om na het huwelijk de naam van uw echtgeno(o)t(e) te gaan gebruiken. Het betreft géén naamswijziging maar slechts het gebruik van een naam.

Trouwt u in Valkenburg aan de Geul, dan kunt u ook een trouwboekje uitkiezen.

Trouwt u in een andere gemeente, dan zal het dossier van huwelijksaangifte door de gemeente Valkenburg aan de Geul naar de trouwgemeente worden gestuurd. Wij verzoeken u om ook zelf contact op te nemen met die gemeente voor het bespreken van de ceremonie en het kiezen van een trouwboekje. Heeft u in een andere gemeente aangifte gedaan, dan krijgt u een brief van ons zodra wij uw dossier van huwelijksaangifte ontvangen hebben van de aangiftegemeente.

Bespreken van de ceremonie met de ambtenaar van de burgerlijke stand

Ongeveer vier weken voor uw trouwdatum ontvangt u een brief. Hierin staan de naam en telefoonnummer van de ambtenaar die uw huwelijk gaat sluiten zodat u de huwelijksceremonie telefonisch kunt bespreken. Ook de totale kosten (locatiekosten, trouwboekje e.d.) staan in deze brief vermeld. De afdeling financiën stuurt u naderhand een acceptgiro om deze te voldoen.

De grote dag

Om uw huwelijksdag in goede banen te leiden hebben we een paar verzoekjes aan u.
U wordt 10 minuten voor het afgesproken tijdstip verwacht. De trouwambtenaar zal u en uw gasten naar de zaal begeleiden. Wij willen u erop attenderen, dat het verboden is om in en rondom het gemeentehuis met rijst, confetti, rozenblaadjes etc. te strooien. De praktijk heeft uitgewezen dat (in het bijzonder bij nat weer) rijst e.d. op de trappen, zeer gevaarlijke situaties kunnen opleveren (uitglijden, vallen enz.).

Meer informatie

Telefoonnummer Klant Contact Centrum: 14 043 (bereikbaar ma t/m vrij van 8:30 uur tot 17:00 uur)

Openingstijden Klant Contact Centrum
maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.30 uur
woensdag van 9.00 tot 19.00 uur

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens