Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Brandveiligheid, melding of vergunning

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Voor het brandveilig gebruiken van een gebouw of bouwwerk moet u een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet u zich altijd houden aan de algemene voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Voor de meer risicovolle soorten gebruik moet u een omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik aanvragen, of een gebruiksmelding doen.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

In de volgende gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor brandveilig gebruik van het gebouw of ander bouwwerk:

 • U biedt als bedrijf slaapgelegenheid aan meer dan 5 personen. Bijvoorbeeld in een hotel of pension.
 • U biedt in een zorginstelling slaapgelegenheid aan meer dan 5 personen. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis.
 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar aanwezig. Bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf.
 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen aanwezig. Bijvoorbeeld voor dagopvang.

Let op! Vraagt u geen omgevingsvergunning aan voor brandveilig gebruik van het gebouw, terwijl dit wel had gemoeten, dan bent u strafbaar.

In de volgende gevallen moet u een melding doen voor brandveilig gebruik van een gebouw of ander bouwwerk:

 • In het gebouw zijn meer dan 50 personen aanwezig. Dit geldt niet voor woningen.
 • U verhuurt in een woning kamers aan meer dan 5 personen.
 • Het gebouw voldoet niet aan de eisen voor brandveilig gebruik, maar door een andere oplossing is het net zo veilig. Bij de melding moet u duidelijk aantonen dat de maatregelen zorgen voor een 'gelijkwaardige' oplossing.
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Naast het aanvraagformulier gebruiksvergunning of gebruiksmelding heeft u een plattegrond en tekeningen nodig. Op de plattegrond moeten de volgende gegevens staan:

 • Schaalaanduiding;
 • Per bouwlaag: De hoogte van de vloer boven het meetniveau (aansluitend terrein);
 • De gebruiksoppervlakte;
 • Het maximaal aantal personen;

Per ruimte:

 • De vloeroppervlakte;
 • De gebruiksbestemming;
 • Bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimten;
 • De opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in de artikelen 2.3.1 en 2.3.2 van het Gebruiksbesluit;

Aanduidingen van de plaats van (voor zover aanwezig): Brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies;

 • Vluchtroutes;
 • Draairichting van deuren;
 • Zelfsluitende deuren als bedoeld in de artikelen 2.1.5 en 2.3.3 van het Gebruiksbesluit;
 • Sluitwerk van deuren als bedoeld in artikel 2.3.5, tweede lid, van het Gebruiksbesluit;
 • Vluchtrouteaanduidingen;
 • Noodverlichting;
 • Oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 2.3.10 van het Gebruiksbesluit;
 • Brandmeldcentrale en brandmeldpaneel;
 • Brandslanghaspels;
 • Mobiele brandblusapparaten;
 • Droge blusleidingen;
 • Brandweeringang;
 • Sleutelkluis of -buis;
 • Brandweerlift.

Overige eisen aan de plattegrond en tekeningen:

 • De situatietekening is voorzien van een noordpijl;
 • De situatietekening heeft een schaal van 1:1000 of groter; 
 • De plattegronden van gebouwen met een brutovloeroppervlakte van minder dan 10.000 m2 hebben een schaal van 1: 100 of meer. De plattegronden van gebouwen met een brutovloeroppervlakte van 10.000 m2 of meer, hebben een schaal van 1:200 of meer.
   
U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

Aanvraag vergunning

Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Melding

4 weken na uw melding kunt u het gebouw gebruiken.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

gebruiksvergunning; gebruikersvergunning; vergunning brandpreventie; toestemming tot het gebruik van pand of inrichting; bedrijfsverbouwing; bedrijfsuitbreiding; bedrijfsinrichting; bedrijfswijziging; bedrijfsaanpassing; bedrijfsopening; brandveiligheid; nooduitgang; vluchtroute; brandblusser; brandbeveiliging; brandalarm; brandveilig; omgevingsvergunning; omgevingsloket; gebruiksmelding; vergunningcheck; Wabo; wabo; melding; gebruik; Gebruiksbesluit; omgevingsrecht; bouwwerk; gebouw;

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens