Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Bestemmingsplan bekijken

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Voor het inzien van een bestemmingsplan dient u een afspraak te maken. 

Afspraak maken


De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft.

Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is? Dan kunt u de bestemmingsplannen bekijken bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of huren. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Bestemmingsplannen kunt u bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl. Bij de gemeente is ook een ruimte waar u de bestemmingsplannen kunt inzien.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

gemeentelijke plannen; structuurvisie; inzien bestemmingsplan; bestemmingsplan inzage; stedebouwkundig; stedenbouwkundig; stedebouw; structuurplan; stadsvernieuwing; bouwvoorschriften; mogen bouwen; stedelijke ontwikkeling; ruimtelijke ordening; gebruik van grond; landkaart; ruimtelijke plannen; inzage; inzien;

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens