Rekenkamercommissie

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Rekenkamercommissie

Elke gemeente in Nederland beschikt over een rekenkamer of rekenkamercommissie. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft een gezamenlijke rekenkamercommissie met vijf andere gemeenten: Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth. Deze gemeenten hebben voor een eigen rekenkamercommissie gekozen, maar bij de samenstelling van die commissies is gekozen voor een personele unie. Met de rekenkamercommissie beschikken de gemeenteraden over een instrument om hun controlerende taak beter uit te voeren. De rekenkamercommissie verricht onderzoeken en doet aanbevelingen om gemeenten nog beter en efficiënter te laten functioneren.

Bij de onderzoeken gaat het om:

  • doeltreffendheid: in hoeverre leidt het vastgestelde beleid tot de verwachte resultaten?
  • doelmatigheid: had met dezelfde middelen niet een beter resultaat kunnen worden bereikt?
  • rechtmatigheid: zijn bij de aanwending van middelen geen fouten gemaakt.

De rekenkamercommissie bestaat uit 3 onafhankelijke leden en wordt ondersteund door een secretaris. Bij de samenstelling van de commissie is gekozen voor een grote variëteit aan deskundigheid en kennis.

Meer informatie over de Rekenkamercommissie.

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens