Winterterras

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Winterterras

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (voorheen ‘bouwvergunning’)

Voor het plaatsen van een winterterras moet u een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) aanvragen. Deze aanvraag wordt getoetst aan:

  • het bestemmingsplan;
  • redelijke eisen van welstand (esthetische eisen);
  • de Bouwverordening;
  • het Bouwbesluit 2012 (bouwtechnische eisen).

Tot de bouwtechnische eisen behoren ook eisen rondom de constructie van het bouwwerk. Om aan te tonen dat wordt voldaan aan de constructievoorschriften kunt u constructieberekeningen en tekeningen indienen. Indien u hierover niet beschikt kunt u gebruik maken van het formulier in de bijlage (zie onder aan deze notitie).

Het formulier voor de aanvraag om omgevingsvergunning kunt u downloaden via www.omgevingsloket.nl. Het formulier is een standaardformulier dat ook wordt gebruikt voor permanente bouwwerken. Aangezien het winterterras geen permanent bouwwerk is, kunt bij vraag 8 invullen dat het om een ‘seizoensgebonden bouwwerk’ gaat voor de periode van de laatste vrijdag van oktober tot op zijn laatst de eerste maandag van februari van het daarop volgende jaar.

Uw aanvraag dient vergezeld te gaan met diverse gegevens waaronder foto’s van het pand en bouwkundige tekeningen. De indieningsvereisten zijn opgenomen in de ‘ministeriele regeling omgevingsrecht’ (mor).  Bij het team vergunningen kunt u voorbeelden inzien van reeds verleende omgevingsvergunningen waarbij werd voldaan aan de landelijke indieningsvereisten.

 

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Ontheffing bestemmingsplan

Het plaatsen een winterterras voor de ‘voorgevel’ is meestal in strijd met de bestemmingsplanregels. Van deze regels kan worden afgeweken. Daarom wordt uw aanvraag om omgevingsvergunning voor een winterterras, wanneer deze in strijd is met de bestemmingsplanregels, tevens opgevat als een verzoek om van de bestemmingsplanregels af te wijken.

Melding brandveilig gebruik

Indien uw horecazaak en winterterras samen ruimte bieden aan meer dan 50 personen, dan moet u bij de vergunningaanvraag een gebruiksmelding brandveilig gebruik indienen. Dit formulier kunt u downloaden via www.omgevingsloket.nl

Indien in hetzelfde bouwwerk als waar het café / restaurant zich bevindt  ook een logiesfunctie aanwezig is dan dient u te beschikken over een ‘omgevingsvergunning brandveilig gebruik’. In dat geval hoeft u niet ook nog eens een gebruiksmelding in te dienen. 

Exploitatievergunning

Voor het exploiteren van uw horecabedrijf dient u in het bezit te zijn van een exploitatievergunning. Als u in het bezit bent van een dergelijke vergunning met bijbehorend terras, dan hoeft u voor het winterterras niet opnieuw een exploitatievergunning aan te vragen. Wel moet het winterterras dan binnen de grenzen van het regulier terras worden geplaatst.

Rookruimte

U winterterras mag u niet als rookruimte inrichten.

Bouwen op gemeentegrond

Het winterterras is opgebouwd uit terrasafscheidingen. De terrasafscheidingen mogen niet worden bevestigd of verankerd in of op grond van de gemeente. Als u kunt aantonen dat bevestiging of verankering noodzakelijk is, dan zal de gemeente in overleg met u hiervoor zorgen.

De kosten hiervoor worden aan u doorberekend. De stadbouwmeester wordt gevraagd om advies over de bevestiging / verankering.

Legeskosten

Voor een omgevingsvergunning moet u legeskosten betalen. De kosten voor de omgevingsvergunning zijn mede afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten en het aantal welstandsbeoordelingen. De minimale kosten bedragen ca. € 675.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

winterterras, terras, terrassenbeleid, centrum, vergunning, welstand, horeca, kerst

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens