Waardering voor de mantelzorger

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Waardering voor de mantelzorger

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Een bedankje voor uw mantelzorger: vraag de mantelzorgwaardering aan!

Bent u hulpbehoevend en heeft u één of meer mensen die u mantelzorg geven? Bijvoorbeeld een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in uw directe omgeving? Doet hij/zij dit al langere tijd, onbetaald en in eigen tijd? Dan kunt u voor hem/haar een blijk van waardering aanvragen: een geldbedrag van € 200,--. Ook kan uw mantelzorger een pauzebon kopen.

Wie is mantelzorger?

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig (meer dan 3 maanden gedurende meer dan 8 uur per week) en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. De zorg is langdurig en kan bestaan uit hulp in het huishouden, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding of emotionele steun. Ook mensen die zorg verlenen aan een terminaal zieke kunnen in aanmerking komen voor het Mantelzorgcompliment. Het gaat hier uiteraard niet om beroepsmatige inzet.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Voorwaarden

Wilt u voor één van uw mantelzorgers deze blijk van waardering aanvragen, dan zijn er enkele voorwaarden:

  • U moet inwoner zijn van de gemeente Valkenburg aan de Geul en u woont nog zelfstandig thuis; de mantelzorger mag wel buiten de gemeente Valkenburg aan de Geul wonen.
  • U mag maar 1 blijk van waardering aanvragen per jaar. De hoogte van deze blijk van waardering is voor 2019 vastgesteld op € 200 per zorgvrager.
  • Het bedrag kan het gehele jaar, één keer per jaar, worden aangevraagd.
  • Het overlijdensjaar telt mee.
  • U krijgt voor tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden hulp van de mantelzorger(s) of de mantelzorger heeft terminale zorg verleend.

Waaruit bestaat de mantelzorgwaardering?

De mantelzorgwaardering bestaat uit een geldbedrag.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Hoe kan het geldbedrag worden aangevraagd?

Een geldbedrag van € 200,--

Hiervoor dient u als zorgvrager een formulier in te vullen met daarbij toegevoegd één van de volgende bewijsstukken:

  • Een kopie van een gemeentelijke beschikking voor jeugdzorg of
  • Een kopie van een gemeentelijke beschikking voor Wmo huishoudelijke hulp of
  • Een kopie van de gemeentelijke beschikking voor Wmo begeleiding.

Voor enkel een Wmo voorziening vervoer kan geen mantelzorgwaardering worden aangevraagd.

Let op: zonder bewijsstuk kunnen wij uw aanvraag niet behandeling nemen. Hierop is echter één uitzondering. Voor zorgvragers die een beroep doen op mantelzorg en juist daarom geen gebruik maken van professionele zorg en dus één van de bovengenoemde bewijsstukken niet hebben, geldt dat zij ook een aanvraag voor de mantelzorgwaardering kunnen indienen. Wel moet men open staan voor eventueel een onderzoek naar de zorgsituatie door de gemeente. Een consulent van het Steunpunt Mantelzorg zal dan met u contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een telefonisch interview.

Hoe kunt u de aanvraag indienen?

De aanvraag kan alleen digitaal worden ingediend via het formulier op onze website www.zorgenwelzijnvalkenburg.nl. Wanneer u als  zorgvrager het formulier zelf niet kunt invullen, dan kan uiteraard de mantelzorger dit voor u invullen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat u bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Valkenburg aan de Geul het formulier laat invullen. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 043. Binnen vier weken ontvangt u bericht van de gemeente of uw aanvraag is toegekend.

Pauzebon Valkenheim

U als mantelzorger kunt een moment voor uzelf nemen terwijl uw naaste, kennis, buur of vriend(in) in Zorgcentrum Valkenheim wordt opgevangen voor de duur van één (4 uur) of twee dagdelen (een hele dag). Hiervoor kunt u een zogenaamde pauzebon gebruiken. De pauzebonnen worden uitgereikt bij de zogenaamde keukentafelgesprekken en kunnen worden opgevraagd via het Klant Contact Centrum van de gemeente (tel. 14 043). Daarnaast zijn zij ook te verkrijgen bij zorgcentra Valkenheim, Fonterhof en Oosterbeemd, bij de gemeenschapsvoorzieningen en de bibliotheek. De pauzebonnen kosten 5 euro per stuk voor 1 dagdeel. U kunt minimaal 1 dag van tevoren een reservering opgeven per telefoon via Engelbert dagopvang in Valkenheim, 043-6017417. Adres Oosterweg 26A te Valkenburg. U kunt contant betalen op de dag dat u de pauzebon inlevert bij Valkenheim.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

mantelzorgcompliment, mantelzorgwaardering, mantelzorger, mantelzorg

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens