Volwasseneneducatie

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Volwasseneneducatie

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Volwasseneneducatie is onderwijs voor mensen van 18 jaar en ouder. De gemeente koopt cursussen en onderwijs in voor volwassenen. Dit doet zij bij ROC Leeuwenborgh Opleidingen. Er worden per jaar een maximaal aantal plaatsen ingekocht. Als er geen plaats meer is, komt u op een wachtlijst terecht.
Het gaat om de volgende cursussen en opleidingen:

  • VAVO: dat is VMBO, HAVO en VWO voor volwassenen van 18 jaar en ouder.
  • Alfabetisering voor mensen met een Nederlandse achtergrond: voor iedereen die moeite heeft met lezen en schrijven.
  • Alfabetisering inburgering: voor inburgeraars die in het land waar ze vandaan komen ook nog niet goed konden lezen en schrijven.
  • Nederlands op Maat: voor iedereen die de basis wel beheerst, maar beter wil leren spreken, lezen en schrijven. En voor inburgeraars die na hun inburgeringsexamen hun Nederlands nog willen verbeteren tot niveau van de staatsexamens I en II.
  • Digitale vaardigheden (computervaardigheden).
  • Cursussen voor ouders van kinderen die op de basisschool VVE volgen (ontwikkelings- en taalstimuleringsprogramma Speelplezier).
U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Iedereen die volwassenenonderwijs volgt moet 18 jaar of ouder zijn. 

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

U meldt zich bij een ROC in uw omgeving. Daar kunnen ze u vertellen welke opleiding u kunt doen en wanneer u kunt beginnen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor het VAVO moet u wettelijk verplicht lesgeld betalen.
Houd rekening met de kosten voor de aanschaf van boeken en lesmaterialen.
Cliënten van de sociale dienst kunnen soms via hun consulent een aanvraag doen om (een deel van) de kosten terug te krijgen.

U vindt hier informatie over: "Uitvoerder"

Uitvoerder

regionale instellingen
U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

financiële bijdrage aan of tegemoetkoming in kosten van onderwijs voor volwassenen; scholing voor volwassenen; opleiding voor volwassenen; volwasseneneducatiesubsidie

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens