Verklaring onder ede of belofte

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Verklaring onder ede of belofte

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Voor dit product dient u een afspraak te maken. U kunt hiervoor contact opnemen via telefoonnummer 14-043 of e-mailadres info@valkenburg.nl.


De gemeente houdt gegevens van haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens moeten kloppen. Daarom neemt de gemeente deze gegevens vaak over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte.

Hebt u niet zo’n officieel document? Dan onderzoekt de gemeente eerst of er een ander document is waaruit de gegevens blijken:

 • Is er een ander document? Dan neemt de gemeente de gegevens op.
 • Is er geen ander document? Dan kunt u een verklaring afleggen waarvoor u een eed of belofte doet. Daarna bekijkt de gemeente of dit voldoende is om uw gegevens op te nemen.
U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

De aanleiding voor een verklaring onder ede of belofte kan zijn:

 • uw eerste inschrijving bij de gemeente
 • een verzoek van u om gegevens op te nemen
 • een intern gemeentelijk verzoek

De gemeente weigert de gegevens uit uw verklaring op te nemen als:

 • de gemeente denkt dat uw gegevens niet kloppen
 • de gegevens in strijd zijn met de Nederlandse openbare orde
 • er al een officieel document is (als hierin gegevens staan over bepaalde familieverbanden)
 • er een ander document is waaruit de gegevens blijken
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Maak een afspraak met de gemeente om de verklaring onder ede of belofte voor te bereiden. U legt de verklaring onder ede of belofte af bij de gemeente.

U kiest zelf of u de eed of de belofte wilt afleggen. De eed legt u af als u gelovig bent. U eindigt dan met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”. De belofte legt u in alle andere gevallen af. U eindigt met de woorden: “Dat beloof ik”.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • documenten waaruit het feit of gegeven blijkt waarover u de verklaring gaat afleggen
U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

Uw verklaring wordt direct opgenomen.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

formele schriftelijke verklaring; VOE; persoonsgegevens verklaring onder eed of belofte; brondocument; ede; eed; belofte; officiële documenten; brp; gba; Wet brp;

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens