Verhuizing doorgeven

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Verhuizing doorgeven

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Verhuizen binnen Nederland

Digitaal doorgeven

Immigratie vanuit buitenland / 1ste inschrijving in NL Afspraak maken
Immigratie/ hervestiging vanuit het buitenland Afspraak maken
Emigratie / Vertrek naar het buitenland Afspraak maken

 • Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

Let op: U kunt zich pas inschrijven bij de gemeente als u daadwerkelijk op het nieuwe adres woont.

Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Naar het buitenland

Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Emigratie doorgeven vermeld wat u moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

U bent verplicht zelf de verhuizing door te geven. Maar soms moet een ander dit doen:

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is
 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners
 • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
 • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

 • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Doet u later aangifte? Dan is de datum dat uw de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Hebt u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

Neem een huur of koopcontract mee. Dit is nodig voor inschrijving in de gemeente Valkenburg.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Digitaal doorgeven

 • Uw DigiD inlogcode;
 • Huurovereenkomst, koopakte (of akte van levering) of een verklaring van inwoning. Een verklaring van inwoning is het document waarop de hoofdbewoner akkoord verklaart dat u op hetzelfde adres gaat wonen (inwoning). Bij een verklaring van inwoning is ook een kopie van het geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner nodig. Van het huurcontract of de koopakte stuurt u alleen het gedeelte mee waarop uw adres- en persoonsgegevens staan, en het gedeelte waarop uw handtekening staat.

Persoonlijk doorgeven op het gemeentehuis

 • uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of een vreemdelingendocument);
 • Huurovereenkomst, koopakte (of akte van levering) of een verklaring van inwoning. Een verklaring van inwoning is het document waarop de hoofdbewoner akkoord verklaart dat u op hetzelfde adres gaat wonen (inwoning). Bij een verklaring van inwoning is ook een kopie van het geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner nodig.

U verhuist naar een zorginstelling?

 • Het ingevulde verhuisformulier van de gemeente. De zorginstellingen beschikken over dit formulier;
 • Het formulier moet voorzien zijn van uw handtekening. Deze handtekening moet overeenkomen met de handtekening op uw geldige legitimatiebewijs;
 • Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of een vreemdelingendocument);
 • Een verklaring van de zorginstelling dat u aldaar gaat inwonen;
U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

verhuizen naar andere gemeente; vestigen binnen de gemeente, verhuizen binnen de gemeente; inschrijving; inschrijven; vestiging; adreswijziging; uitschrijven; uitschrijving; verhuisbericht; bewijs van uitschrijving; bewijs van inschrijving; adres wijziging; adres wijzigen; nieuwe inwoner; verhuizing binnen Nederland; verhuizing binnen gemeente; verhuismelding; aangifte van verhuizing; aangifte; bewijs van bewoning; brp; gba; Wet brp; verhuizen;

hervestiging

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens