Verhuizen naar Nederland

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Verhuizen naar Nederland

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Voor dit product dient u een afspraak te maken. U kunt hiervoor contact opnemen via telefoonnummer 14-043 of e-mailadres info@valkenburg.nl.

U moet zich inschrijven bij de gemeente als u (opnieuw) in Nederland komt wonen.

Bij uw inschrijving moet u buitenlandse documenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms moet u eerst laten bepalen of deze buitenlandse documenten echt zijn. Dit heet legalisatie. De gemeente vertelt u of legalisatie nodig is.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

U hoeft alleen aangifte hervestiging vanuit het buitenland te doen wanneer u ná 1 oktober 1994 uit Nederland bent geëmigreerd. Bent u vóór 1 oktober 1994 uitgeschreven bij de gemeente wegens emigratie of 'vertrek onbekend waarheen'? Dan moet u zich nog steeds inschrijven bij de gemeente, maar geldt de procedure voor een eerste inschrijving.

De gemeente moet de identiteit vaststellen van elke persoon die aangifte van hervestiging doet. Daarom moet u persoonlijk langskomen met uw identiteitsbewijs. Ook als u de aangifte doet voor een minderjarige of iemand die onder curatele staat, kan de gemeente verplichten dat deze persoon langskomt.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Ga persoonlijk naar de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte

In bepaalde situaties hebt u extra documenten nodig bij uw inschrijving.

U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen

  • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres

U komt vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten

  • een bewijs van uitschrijving

Ook bij een verhuizing vanuit sommige andere landen wordt een bewijs van uitschrijving gevraagd. (Bondsrepubliek Duitsland, Belgie enz.). Vraag dit na bij de gemeente.

Daarnaast moet u documenten laten zien van levensgebeurtenissen in uw tijd in het buitenland. U kunt hierbij denken aan een huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap, erkenningsakte, echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden. Misschien moet u deze akten laten legaliseren in het land van herkomst. Vraag dit na bij de gemeente.

  • Documenten die gelden als bewijs voor het feit dat u hier woont ( bijvoorbeeld huurcontract, eigendomsbewijs, een verklaring van de hoofdbewoner van het pand).
U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

Zodra u alle benodigde gegevens hebt, wordt uw inschrijving direct verwerkt.

De gemeente schrijft u direct in.

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Informatie hierover kunt u vinden op de site van ministerie van Buitenlandse Zaken

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

aangifte vestiging in de gemeente; registratie van verhuizing naar deze gemeente; in de gemeente komen wonen; verhuizen vanuit het buitenland; terugkeer naar Nederland; immigratie; gba; Wet brp;

hervestiging

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens