Verblijfsvergunning, aanvraag

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Verblijfsvergunning, aanvraag

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan drie maanden in Nederland wilt verblijven. U wilt bijvoorbeeld bij uw familie in Nederland wonen of u wilt werken of studeren in Nederland.

Inwoners van EU-landen en mensen uit Liechtenstein, Zwitserland, Noorwegen en IJsland die in Nederland (willen) verblijven, hebben geen verblijfsvergunning nodig. Zij hebben een 'bewijs van rechtmatig verblijf' nodig. Dat geldt ook voor uw (groot)ouders en kinderen.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Let op!

Dit kan niet in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Wij verwijzen u hiervoor door naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Zie adresgegevens onder gang van zaken

De mogelijkheden en voorwaarden zijn onder andere:

  • Wilt u Nederland korter dan drie maanden bezoeken? Dan heeft u een geldig reisdocument (bijvoorbeeld een paspoort) nodig en in veel gevallen een visum. Inwoners van de Europese Unie hebben genoeg aan hun paspoort of identiteitskaart.
  • Wilt u langer dan drie maanden in Nederland verblijven en behoort u niet tot de groep die hierboven is genoemd? Dan heeft u altijd een verblijfsvergunning nodig. Bovendien heeft u in de meeste gevallen een speciaal visum nodig om Nederland in te reizen. Dat visum heet een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV).
  • Heeft u de nationaliteit van een EU-lidstaat of van Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland? Dan kunt u in plaats van een verblijfsvergunning een 'bewijs van rechtmatig verblijf' aanvragen.

 

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

U heeft onder andere het volgende nodig:

  • Een geldig identiteitsbewijs: dit is vaak het reisdocument of ander document waarin uw nationaliteit staat.
  • Bent u geboren in het buitenland: een akte van geboorte. Afhankelijk van het land van geboorte kan het nodig zijn dat de akte is gelegaliseerd.
  • Bij een vreemde nationaliteit een bewijs van rechtmatig verblijf, zoals de sticker "Verblijfsaantekeningen algemeen" van de IND.
  • Indien van toepassing: een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden.

De IND vraagt soms ook naar een bewijs dat u een woning in Nederland heeft. Dit bewijs kan zijn: een huurcontract, eigendomsbewijs of een verklaring van de hoofdbewoner van het pand.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). U kunt contact opnemen met een IND-loket in uw omgeving of u kunt bellen naar: 0900-1234561.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

Verblijfsvergunning; inburgeren; eerste inschrijving in Nederlad

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens