Trouwen

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Trouwen

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Voor het melden van een huwelijk of ondertrouw dient u een afspraak te maken. U kunt hiervoor contact opnemen via telefoonnummer 14-043 of e-mailadres info@valkenburg.nl.


Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? Dan doet u eerst een melding in de gemeente waar u gaat trouwen. U kunt de melding schriftelijk doen of u kunt persoonlijk langs gaan bij de gemeente.

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom of tante.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Neem bij de melding van het voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap het volgende mee:

  • van beiden een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs);
  • van de getuigen een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs).

Als u in het buitenland geboren, getrouwd of gescheiden bent, of een buitenlandse nationaliteit heeft, neem dan eerst contact op met het Klant Contact Centrum. Wellicht zijn er dan nog aanvullende documenten nodig.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor meer informatie en een overzicht van de kosten zie 'Trouwen in Valkenburg'

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

echtelijke verbintenis; samenleven; partnerschap; GP; huwen; trouwlocatie; trouwlokaties; trouwlokatie; trouwlocaties; huwelijkslokatie; huwelijkslokaties; huwelijkslocatie; huwelijkslocaties; kerkelijk huwelijk; aangifte van huwelijk; ambtenaar Burgerlijke stand; Burgelijke stand; samenwonen; kosten trouwen; huwelijkskosten; trouwkosten; bruidspaar; huwelijksceremonie; verklaring;trouwgemeente;aangifte, ondertrouw; huwelijksaangifte; huwelijksgemeente;partnerschapsgemeente; aangeven; M46-verklaring

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens