Trouwambtenaar, voor 1 dag

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Trouwambtenaar, voor 1 dag

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

U kunt een familielid, vriend of kennis vragen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken. Deze persoon wordt benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand (babs).

Houd er rekening mee dat het benoemen van een trouwambtenaar voor 1 dag extra tijd kost.
Is de gewenste trouwambtenaar al trouwambtenaar in een andere Nederlandse gemeente? Dan kan de benoeming versneld worden.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

De trouwambtenaar voor 1 dag moet:

 • 18 jaar of ouder zijn
 • van onbesproken gedrag zijn (niet bekend zijn bij justitie of politie)
 • de eed of belofte afleggen bij de rechtbank Limburg in Maastricht (als de trouwambtenaar voor 1 dag nog geen buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand is in een andere gemeente)
 • akkoord gaan met de gedragscode voor ambtenaren en een integriteitsverklaring ondertekenen
 • bekend zijn met de wetsartikelen uit Boek I van het Burgerlijk Wetboek die van toepassing zijn
 • een huwelijk of geregistreerd partnerschap correct en volgens de wet kunnen sluiten
 • een toespraak kunnen houden
 • gepaste kleding dragen

Bij de ceremonie is altijd een trouwambtenaar van de gemeente Valkenburg aan de Geul aanwezig. Deze trouwambtenaar leidt de ceremonie in en leest de benoeming van de trouwambtenaar voor 1 dag voor.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Het bruidspaar vraagt een trouwambtenaar voor 1 dag aan.
Er is een verkorte en een uitgebreide procedure. De verkorte procedure volgt u alleen als de gewenste trouwambtenaar al trouwambtenaar is in een andere gemeente. In alle andere gevallen geldt de uitgebreide procedure.
In beide gevallen stuurt u een schriftelijk verzoek naar de gemeente. Doe dit minimaal 4 maanden voor de geplande trouwdatum of de datum van het geregistreerd partnerschap. Gebruik hiervoor het formulier 'Verzoek benoeming trouwambtenaar voor een dag'.
Voor de aanvraag heeft u nodig:

 • contactgegevens van de aanstaande echtgenoten of partners
 • datum en tijdstip van het huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • contactgegevens van de trouwambtenaar voor 1 dag
 • kopie geldig legitimatiebewijs van de trouwambtenaar voor 1 dag

Is de persoon die u als trouwambtenaar wilt al trouwambtenaar in een andere gemeente? Stuur dan ook de volgende documenten mee met de aanvraag:

 • kopie benoemingsbesluit van de gemeente waarin de persoon al trouwambtenaar is
 • kopie beëdiging rechtbank

Geldt in uw geval de uitgebreide procedure? Nadat uw verzoek is ontvangen, moet de trouwambtenaar voor 1 dag de volgende stappen doorlopen:
De gemeente stuurt een aanvraagformulier voor een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' op. Met dit formulier vraagt de trouwambtenaar voor 1 dag een Verklaring Omtrent het Gedrag aan in zijn/haar eigen gemeente.
De trouwambtenaar voor 1 dag wordt uitgenodigd voor een gesprek bij de gemeente Valkenburg aan de Geul. In dit gesprek worden de gedragscode voor ambtenaren en Boek I van het Burgerlijk Wetboek besproken. Ook moet de integriteitsverklaring worden ondertekend.
Voldoet de trouwambtenaar voor 1 dag aan alle voorwaarden? Dan benoemt de gemeente hem of haar tot buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Daarna moet de trouwambtenaar voor 1 dag beëdigd worden door de rechtbank Limburg in Maastricht. Hierbij moet de trouwambtenaar voor 1 dag persoonlijk aanwezig zijn. Dit gebeurt normaal gesproken elke 2 weken op dinsdag om 9.15 uur.
U stuurt het verzoek naar de gemeente waarin u wilt trouwen of uw partnerschap wilt registreren.

Het ingevulde formulier en de bijbehorende documenten stuurt u naar de teammanager van de afdeling bevolking. Het adres vindt u op het formulier.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling bevolking.

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Stuur uw verzoek minimaal 4 maanden voor de trouwdatum of datum geregistreerd partnerschap naar de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

BABS voor een dag; Trouwambtenaar voor een dag, Trouwen; Huwelijk; Geregistreerd partnerschap

U vindt hier informatie over: "Verwijzingen"

Verwijzingen

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens