Standplaats aanvragen

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Standplaats aanvragen

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Voor het aanvragen van een standplaatsvergunning dient u een afspraak te maken. 

Afspraak maken


Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en beleidsregels standplaatsen 2017 Gemeente Valkenburg aan de Geul van de gemeente staan regels en voorwaarden voor een standplaatsvergunning.

De gemeente kan u de vergunning o.a. weigeren om de volgende redenen:

 • in het belang van de openbare orde
 • om overlast te voorkomen of beperken
 • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente
 • de verkeersveiligheid
 • de doelen van een bestemmingsplan
 • de aanvraag voldoet niet aan de voorwaarden en voorschriften zoals genoemd in de beleidsregels standplaatsen 2015 

Maximum aantal standplaatsen

De Gemeente Valkenburg aan de Geul hanteert een maximum stelsel bij het verlenen van het aantal vergunningen.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

U vraagt de standplaatsvergunning aan middels het daarvoor bestemde aanvraagformulier standplaatsvergunning bij de gemeente. U kunt dit formulier hier downloaden of aanvragen bij het KCC van de gemeente Valkenburg aan de Geul 

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

U hebt altijd een geldig identiteitsbewijs nodig. Geef verder bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • welke goederen of diensten u aanbiedt
 • op welke plaats u de standplaats wilt
 • een situatietekening van de gewenste standplaats
 • afmetingen verkoopinrichting
 • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken
 • foto van de verkoopwagen/kraam
 • uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar).
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

 • Legeskosten - Zie tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015
 • Precariokosten - Zie tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting 2015. Voor het gebruik van gemeentegrond is precariobelasting verschuldigd. Deze heffing geschiedt achteraf.
U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Is er een wachtlijst of heeft de gemeente een maximum ingesteld? Dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Wilt u een standplaats innemen op een dag- of weekmarkt of een tijdelijke markt, dan gelden andere regels. U hebt dan een marktvergunning nodig.

Ook voor een standplaats op een evenement gelden andere regels. Voor het innemen van zo’n standplaats dient u zelf contact op te nemen met de organisator van het evenement.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

marktvergunning; verkoopvergunning aan de openbare weg; toestemming tot het verkopen van waar langs de weg; kerstbomen verkoop; handel; straathandel; verkooppunt; straatverkoop; kraam plaatsen; verkoopwagen plaatsen; vergunning;

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens