Seniorenbeleid

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Seniorenbeleid

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

In de gemeente Valkenburg aan de Geul is een seniorenraad actief. De gemeente Valkenburg aan de Geul zorgt samen met de Seniorenraad ervoor dat senioren zo lang en zo goed mogelijk maatschappelijk kunnen participeren in de samenleving. Hiervoor worden verschillende activiteiten en plannen bedacht en gerealiseerd. 

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Samen met de Seniorenraad worden er jaarlijks afspraken gemaakt over de te bereiken doelen en activiteiten. Gedurende het jaar wordt dan uitvoering gegeven aan deze plannen. Daarnaast kan de Seniorenraad zelf ook activiteiten organiseren en geeft zij gevraagd en ongevraagd advies over beleidszaken van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met:

Seniorenraad
Prins Willem Alexanderlaan 67
6301 TS Valkenburg
Tel.nr. 043-3110316
Emailadres: seniorenraad@kpnplanet.nl
 

U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

De activiteiten rondom het seniorenbeleid worden ondervangen in prestatieveld 1 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), zijnde ‘Het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten’.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

Senioren, seniorenraad, activiteiten, leefbaarheid

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens