Plaatsen steiger/ puincontainer

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Plaatsen steiger/ puincontainer

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving


Voor het plaatsen van een steiger of puincontainer op de openbare weg voor bijvoorbeeld schilderwerkzaamheden of bij een dakrenovatie is een vergunning nodig. Tot de openbare weg behoort onder andere het trottoir en de rijweg.

Gelet op de (verkeers)veiligheid, het voorkomen van overlast/hinder, de kans op beschadiging van gemeente-eigendom en de aansprakelijkheid van de gemeente als wegbeheerder, is voor het plaatsen van een steiger/ puincontainer steeds een vergunning nodig.

De verleende vergunning ontslaat u niet van aanspraken van derden, welke eventueel voortvloeien uit het gebruik maken van de verleende vergunning.
Aan de vergunning worden voorwaarden en voorschriften gesteld. 

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

  • Eén aanvraag per locatie (meerdere locaties = meerdere aanvragen).
  • Duidelijke situatietekening bijvoegen is een vereiste (bovenaanzicht, A4 of A3).
  • Totale oppervlakte in m² waarop u de steiger/ puincontainer wilt plaatsen.
  • Beschrijving van de werkzaamheden.
  • Periode dat u de steiger/ puincontainer wilt plaatsen.
  • Kopie legitimatiebewijs (particulier) of Kopie Kamer van Koophandel (bedrijven).
  • Het is mogelijk dat u een verkeersplan moet aanleveren waarin duidelijk wordt aangeven op welke wijze en met welke middelen de veiligheid van het verkeer wordt gewaarborgd
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

De steigervergunning is een vergunning op grond van de APV en kan via de snelbalie worden aangevraagd.

De gemeente neemt binnen acht weken een beslissing. Wij streven ernaar uw aanvraag binnen vier weken af te handelen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

  • Legeskosten - Zie tarieventabel behorende bij de legesverordening 2016
  • Precariokosten
  • eventueel kosten tijdelijke verkeersmaatregel(en): per individuele aanvraag te bepalen.
U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

steiger, plaatsen, puincontainer, openbare weg, trottoir, rijweg

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Vraag uw vergunning digitaal via de snelbalie.

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens