Peuteropvang en VVE (voor en vroegschoolse educatie)

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Peuteropvang en VVE (voor en vroegschoolse educatie)

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Alle kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud, woonachtig binnen de gemeente kunnen gebruik maken van de peuteropvang (voorheen heette dit de peuterspeelzaal. Er zijn momenteel 6 locaties waar peuteropvang en  VVE geboden wordt:

  • Gauzeheukske - Berg en Terblijt
  • Valkenburg – Centrum Valkenburg
  • Broekhem – Broekhem Noord
  • Pluizerd - Houthem
  • Hartendiefjes - Sibbe
  • Paddesjteulke - Schin op Geul

Alle locaties zijn uitgerust met een VVE programma (Vroeg en Voorschoolse Educatie) Dat is een speciaal lesprogramma om taal en ontwikkeling te stimuleren.

De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en gelijk aan de kinderopvangtoeslag. Wanneer u niet of niet beiden werkt en hierdoor geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, betaalt de gemeente mee aan de opvang.

Kinderen kunnen meedoen in het peuterarrangement, dit zijn 2 dagdelen per week. Wilt u meer dagdelen, dan moet u dit zelf betalen. Voor doelgroepkinderen, dit zijn kinderen met een indicatie van de jeugdgezondheidsdienst, is er een VVE arrangement. Deze kinderen kunnen, vanwege de indicatie, 3 dagdelen naar de opvang. Het derde dagdeel wordt volledig door de gemeente vergoed
 

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Deelname aan het peuterarrangement of het VVE arrangement is voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Uw kind aanmelden voor een arrangement kan door contact op te nemen met MIK via 043-3517171 of klantenservice@mik-kinderopvang.nl.

Wanneer het een doelgroepkind betreft, zal de jeugdgezondheidsdienst nog voordat het kindje 2 jaar is, met de ouders in gesprek gaan om het kind op het VVE arrangement te krijgen. 

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en gelijk aan de kinderopvangtoeslag. Wanneer u niet of niet beiden werkt en hierdoor geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, betaalt de gemeente mee aan de opvang.

Kinderen kunnen meedoen in het peuterarrangement, dit zijn 2 dagdelen per week. Wilt u meer dagdelen, dn moet u dit zelf betalen. Vvoor doelgroepkinderen, dit zijn kinderen met een indicatie van de jeugdgezondheidsdienst, is er een VVE arrangement. Deze kinderen kunnen, vanwege de indicatie, 3 dagdelen naar de opvang. Het derde dagdeel wordt volledig door de gemeente vergoed wordt vergoed door de gemeente Valkenburg aan de Geul.

De ouderbijdrage is vergeleken met het vroegere peuterspeelzaalwerk voor de meeste mensen lager. U betaalt voor deze opvang minder wanneer u een gezamenlijk inkomen heeft van minder dan €75.000 per jaar. Heeft u een jaarlijks gezinskinkomen dat hoger is dan €75.000 euro, dan gaat u meer betalen dan voorheen bij de peuterspeelzaal. Hoe meer u verdient, hoe meer uw eigen bijdrage is.

U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

Alle opvanglocaties dienen te voldoen aan de Wet kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzalen. Hiervoor houden wij de hoogste eisen aan, conform de eisen voor kinderdagverblijven.

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Indien een kindje opgevangen dient te worden omdat dit vanwege sociaal medische gronden van kind of ouder noodzakelijk is, kan gebruik worden gemaakt van de regeling SMI  (zie SMI Kinderopvang)

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

Peuterarrangement, VVE arrangement, peuterspeelzaal, vve, vroegschoolse, educatie, peuteropvang

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens