Ouderlijk gezag, aanvragen

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Ouderlijk gezag, aanvragen

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Als u niet getrouwd bent en samen een kind heeft, kan de vader het kind erkennen. Door de erkenning krijgt uw kind een wettelijke vader. De vader heeft dan nog niet het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag kunt u geen beslissingen nemen over het kind.

Ouderlijk gezag vraagt u aan via de rechtbank. Dit kunnen de vader en moeder samen doen via de griffie. Als de moeder niet wil meewerken, moet de vader het verzoek bij de rechter indienen. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Bent u getrouwd? Of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan hoeft u geen ouderlijk gezag aan te vragen. Dit is automatisch geregeld. Bij een geregistreerd partnerschap moet de vader het kind wel erkennen.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Let op!

Dit kan niet in de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Wij verwijzen u hiervoor door naar de Rechtbank Maastricht, Zie adresgegevens onder gang van zaken

U kunt samen ouderlijk gezag aanvragen, als:

 • het kind is geboren
 • de vader het kind heeft erkend
 • u beide meerderjarig bent (of de moeder meerderjarig is verklaard)
 • u niet onder curatele staat
 • een van u al het ouderlijk gezag heeft
 • u niet uit het ouderlijk gezag bent ontheven
 • u niet eerder samen ouderlijk gezag heeft gehad over het kind
 • u beide geestelijk in staat bent het ouderlijk gezag uit te oefenen
   
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Om gezamenlijk gezag aan te vragen vult u samen het aanvraagformulier in. Dit aanvraagformulier kunt u vinden op de website rechtspraak.nl.
Met het formulier levert u de volgende documenten aan de rechtbank:

 • een afschrift van de geboorteakte van uw kind
 • een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvragers

Heeft u DigiD? Dan kunt u de aanvraag ook digitaal indienen op rechtspraak.nl.

 • Op de website van Rechtspraak.nl staat het formulier verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige
 • Ouderlijk gezag aanvragen met DigiD

U vraagt ouderlijk gezag aan bij de rechtbank. U doet dit bij de rechtbank waar de geboorteplaats van uw kind onder valt.
Doet u uw aanvraag digitaal met DigiD? Dan wordt uw aanvraag automatisch naar de rechtbank gestuurd. U krijgt binnen 2 weken een bevestiging thuisgestuurd.
Doet u uw aanvraag schriftelijk? Stuur dan een afschrift van de geboorteakte mee. Dit afschrift vraagt u aan bij de gemeente waar uw kind is geboren.


Uitgevoerd door:
Rechtbank Maastricht
St. Annadal1
6214 PAMaastricht

Tel: 043 346 54 65
Email: rechtbankmaastricht@rechtspraak.nl

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag is gratis. Wel moet u betalen voor een afschrift van de geboorteakte die u bij de gemeente moet aanvragen. 

Geboorteakte: € 12,90

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

Ouderlijk gezag; Getrouwd; Geregistreerd partnerschap; erkenning; gezag; ongeboren kind; 

U vindt hier informatie over: "Verwijzingen"

Verwijzingen

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens