Ontheffing stookverbod

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Ontheffing stookverbod

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Digitaal aanvragen

Afspraak maken


Wilt u een paas- of vreugdevuur maken of op uw terrein groenafval verbranden in verband met het in stand houden van waardevolle cultuurlandschappen?

De Wet milieubeheer verbiedt het aanleggen, hebben of stoken van een vuur in de open lucht. Voor het stoken van vuur heeft u dan ook een ontheffing van het algemeen verbod nodig. 

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Uitzonderingen

Het verbod geldt niet als er sprake is van vuur door middel van kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als het een vuur betreft ten behoeve van koken, bakken en braden, zoals bijvoorbeeld een barbecue. Uiteraard, indien het geen brandgevaar voor de omgeving oplevert.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Aanvragen

U kunt de ontheffing voor uzelf aanvragen indien u woonachtig of eigenaar van een stuk land bent in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

U dient de ontheffing voor het stoken van vuur uiterlijk drie weken van te voren aan te vragen bij de gemeente. De gemeente heeft hiervoor een standaardaanvraagformulier (zie 'formulieren').

Gronden om de ontheffing te weigeren zijn:

  • Het belang van de openbare orde en veiligheid
  • Bescherming van de woon- en leefomgeving.
  • Bescherming van flora en fauna.
  • Voorkomen van hinder.

Bezwaar

Als de beslissing van de gemeente negatief is en u kunt zich daar niet in vinden, dan heeft u tot zes weken nadat de beslissing was verzonden nog de mogelijkheid om hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor de stookontheffing zijn geen leges verschuldigd.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

stook, ontheffing, stookontheffing, afval, verbranden, stoken

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens