Ongediertebestrijding

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Ongediertebestrijding

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

De gemeente heeft de taak toe te zien op de naleving van de voorschriften van de bouwverordening en ingeval van overtreding handhavend op te treden. Handhaven is plicht, gedogen is uitzondering. In gevallen van dieren die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid (ratten) is het nauwelijks voorstelbaar dat u redenen heeft om niet op te treden.

De Woningwet en de Model-bouwverordening bevatten voorschriften over ongedierte, reinheid en preventie. Art. 8, tweede lid, onder 2 en 3 Woningwet en art 5.4.1 en 7.4.1 MBV.  

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

De Gemeente Valkenburg aan de Geul voert in de ongediertebestrijding alleen de bestrijding van ratten uit.
Incidenteel zal dit ook gebeuren voor duiven en wespen of ander ongedierte welke voor de volksgezondheid gevaar kunnen opleveren, mits dit in de openbare ruimte is.

De Gemeente Valkenburg aan de Geul voert de ongediertebestrijding niet zelf uit, maar heeft deze taken uitbesteed aan een gediplomeerde ongediertebestrijding bedrijf.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Uw melding (over ratten) wordt doorgestuurd naar een specialist en daarna zal de specialist zo spoedig mogelijk de bestrijding verzorgen of contact met u opnemen om een afspraak in te plannen. Naast het direct bestrijden van ongedierte geeft de specialist ook advies om de oorzaak van het probleem aan te pakken. Zodra de bestrijding in gang is gezet, komt de specialist regelmatig langs om te controleren of er op de juiste plaats bestreden wordt, hoe de bestrijding verloopt en of het probleem in de tussentijd wellicht is verholpen.

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Lees de tips tegen ongedierte:

Vogelvoederplaatsen

Het voederen van vogels is zeker in de wintermaanden een mooi gebaar naar de vogels toe, toch is dit ook heel vaak de eerste aanzet tot overlast van ongedierte, met name ratten en muizen. Wij adviseren dan ook om niet meer voedsel ter beschikking te latten liggen als door de vogels voor de avond geconsumeerd kan worden. Alles wat in de nacht op de grond of op bereikbare plaatsen blijft liggen geeft aanleiding tot overlast van ongedierte.

Maden in de biobak?

De gemeente kan geen maatregelen nemen om maden in de biobak te voorkomen of te verwijderen.
Wel kunnen wij u het volgende adviseren:

  1. geen gekookte groente of vis- en vleesafval in de biobak doen.
  2. de biobak op schaduwrijke plek zetten.
  3. 'containerfris' in de biobak sprenkelen (warenhuizen, supermarkten).
  4. de biobak reinigen met heet sodawater.

Muizen

Muizen komen vaak door kleine gaten en kieren een woning binnen. Controleer uw woning op zulke openingen. Zorg indien nodig voor een goede afdichting van de gaten en kieren.
Woont u in een huurwoning, neem dan eerst contact op met de verhuurder (bijvoorbeeld uw woningbouwcoöperatie).

Ratten

In onze omgeving gaat het meestal om bruine ratten. Deze kunnen door oude rioolstelsels, buizen en andere ingangen uw pand binnenkomen. Controleer uw perceel hierop. Neem zo nodig bouwkundige maatregelen en breng afdichtingen aan. Woont u in een huurwoning, neem dan eerst contact op met de verhuurder (bijvoorbeeld uw woningbouwcoöperatie).

Muskusratten of Beverratten

Bestrijding hiervan is een taak van de waterschappen, zij hebben specialisten in dienst voor de bestrijding van deze dieren.
Wilt u melding maken van een muskusrat of beverrat? Neem dan contact op met het Waterschap Roer en Overmaas 046-4520808 of info@overmaas.nl

Bijen en wespen

Als particulier kunt u voor het bestrijden van wespen niet langer een beroep doen op de gemeente Valkenburg aan de Geul. Hiervoor moet u een gespecialiseerd particulier bedrijf inschakelen.
Woont u in een huurwoning of kamer? Overleg eerst met de verhuurder voordat u opdracht geeft tot een bestrijding. Dit met het oog op het betalen van de factuur.

Ander ongedierte?

De gemeente Valkenburg aan de Geul bestrijdt geen mieren, mollen, vliegende mieren, spinnen, pissebedden, vliegen, zilvervisjes, kevers, kakkerlakken en ander klein ongedierte. Hiervoor dient u zelf maatregelen en/of bestrijdingsmiddelen aan te schaffen of een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen.

U vindt hier informatie over: "Uitvoerder"

Uitvoerder

particulier bedrijf
U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

plaagdierenbestrijding; bestrijden van ongedierte, insecten en plaagdieren; wespennest; mollen; mieren; wespen; sprinkhanen; vlooien; luizen; kakkerlakken; slakken; insecten; muggen; steekwesp; spinnen; ratten; vliegen; muizen; muis; kevers; ongedierte bestrijding;

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens