Nederlander worden door optie

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Nederlander worden door optie

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Als niet-Nederlander kunt u op verschillende manieren Nederlander worden. De makkelijkste manier is door optie. Bekijk eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u aan de voorwaarden voldoet.

Denkt u dat u Nederlander kunt worden? Ga dan naar de gemeente. Bij de gemeente kunt u een verklaring afleggen dat u Nederlander wilt worden.

Kunt u niet door optie Nederlander worden? Dan kunt u een aanvraag voor naturalisatie indienen.

Daarna controleert de gemeente of u voldoet aan alle eisen. Zo ja, dan stuurt zij een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U krijgt daar een optiebevestiging uitgereikt. En u moet de verklaring van verbondenheid afleggen. Daarna wordt u Nederlander.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere.

 • U bent meerderjarig.
 • U heeft een verblijfsvergunning.

Er gelden nog extra voorwaarden voor de volgende gevallen:

 • U bent het kind van immigranten.
 • U heeft geen nationaliteit, maar woont hier al 3 jaar. (U bent dan staatloos.)
 • Bij langdurig verblijf:
  - U woont hier vanaf uw 4e jaar, of
  - U heeft de AOW-leeftijd bereikt en u woont hier 15 jaar.
 • U bent oud-Nederlander.
 • U bent minstens 3 jaar getrouwd met een Nederlander en woont hier 15 jaar.
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

 • U gaat naar de gemeente. Bij de gemeente kunt u een verklaring afleggen dat u Nederlander wilt worden door optie.
 • U betaalt de kosten meteen of binnen 6 weken nadat u de verklaring hebt afgelegd.
 • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de verklaring van verbondenheid wilt afleggen. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
 • U krijgt van de gemeente bericht of u Nederlander wordt.

Naturalisatieceremonie bezoeken

Wordt u Nederlander door optie? Dan krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Hiermee zegt u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Bij de ceremonie krijgt u de bevestiging dat u Nederlander bent geworden.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

 • uw verblijfsvergunning
 • uw geldige paspoort of een ander reisdocument
 • uw geboorteakte
 • andere documenten over uw persoonlijke situatie, zoals huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte

Let op!

De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.

Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor de optieprocedure moet u betalen.

 • Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is € 191,00.
 • Voor een echtpaar of geregistreerde partners (een meervoudig verzoek) is het bedrag € 326,00.
 • Voor een minderjarige waar u tegelijkertijd ook een verzoek voor doet (medeopteren), is het bedrag € 21,00.

Soms hoeft iemand deze kosten niet te betalen. Vraag bij de gemeente naar de mogelijkheden.

U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

Binnen 13 weken krijgt u bericht van de burgemeester. De burgemeester kan deze termijn één keer verlengen.

Bezwaar maken

Krijgt u bericht dat u geen Nederlander wordt door optie? Dan kunt u bezwaar maken bij de burgemeester. In het bericht staat hoe u dit kunt doen.

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Nederlander worden door naturalisatie

Kunt u geen Nederlander worden door optie? Dan kunt u misschien Nederlander worden door naturalisatie. Bekijk eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u aan de voorwaarden voldoet. Daarna kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.

Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken

Hebt u onjuiste informatie gegeven of belangrijke informatie niet gegeven? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken. Hierdoor kunt u staatloos worden.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

nationaliteit wijzigen; nederlander worden; hollander worden; Hollander; nationaliteit overnemen; afzweren; optieverklaring; optiebevestiging; verklaring nationaliteit; verklaring van afstand; naturaliseren; Nederlanderschap;

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens