Nederlander worden door naturalisatie

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Nederlander worden door naturalisatie

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Als niet-Nederlander kunt u op verschillende manieren Nederlander worden. Kunt u geen Nederlander worden door optie? Dan kunt u een aanvraag indienen voor naturalisatie tot Nederlander. Bekijk eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u aan de voorwaarden voldoet.

Denkt u dat u Nederlander kunt worden? Ga dan naar de gemeente om een aanvraag voor naturalisatie in te dienen.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Voor naturalisatie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent meerderjarig.
 • U heeft 5 jaar voor het verzoek onafgebroken gewoond in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba met een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
 • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.
   
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

 • U gaat naar de gemeente en dient de aanvraag in.
 • U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen.
 • U betaalt de kosten meteen of binnen 6 weken nadat u de aanvraag hebt ingediend.
 • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de 'verklaring van verbondenheid' wilt afleggen. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
 • U krijgt vanzelf bericht of u Nederlander wordt.

Naturalisatieceremonie bezoeken

Wordt u genaturaliseerd tot Nederlander? Dan krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Hiermee zegt u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Bij de ceremonie krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

 • uw verblijfsvergunning
 • uw geldige paspoort
 • uw geboorteakte
 • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

Bent u getrouwd, geregistreerd partner of woont u samen met een Nederlandse partner? Dan moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

 • huwelijksakte
 • akte van geregistreerd partnerschap
 • bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner

Let op!

De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.

Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Kosten
naturalisatie hoog tarief 1 persoon € 901,00
naturalisatie hoog tarief gemeenschappelijk verzoek     € 1150,00
naturalisatie laag tarief 1 persoon* € 670,00
naturalisatie laag tarief gemeenschappelijk verzoek* € 920,00
meenaturaliseren minderjarig kind € 133,00

 Heeft u een verblijfsvergunning asiel of bent u staatloos, dan komt u in aanmerking voor een laag tarief.

U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

De procedure bestaat uit 3 delen: een deel bij de gemeente en een deel bij de IND en een deel weer bij de gemeente voor de naturalisatieceremonie.
De gemeente stelt een advies op. Dit stuurt zij samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing.

Het duurt maximaal 1 jaar voordat u weet of u Nederlander wordt. De IND kan deze termijn maximaal 2 keer verlengen met een half jaar.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken bij de IND. In de beslissing staat hoe u dit kunt doen.

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken

Hebt u onjuiste informatie gegeven of belangrijke informatie niet gegeven? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken. Hierdoor kunt u staatloos worden.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

verklaring nationaliteit; verklaring van afstand; optieverklaring; naturalisatieprocedure; Nederlanderschap; nationaliteit wijzigen; nederlander worden; hollander worden; Hollander; nationaliteit overnemen; afzweren; naturaliseren; Nederlandse nationaliteit;

optieprocedure; ceremonie bij naturalisatie

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens