Milieumelding activiteitenbesluit

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Milieumelding activiteitenbesluit

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten een milieumelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, hotels, garages, transportbedrijven, tankstations, landbouwbedrijven en veehouderijen.

ls de meldingsplicht Activiteitenbesluit milieubeheer (type B inrichting) op uw bedrijf van toepassing, dan kunt u in verband met oprichting, uitbreiding of verandering van uw bedrijf het betreffende meldingsformulier via de AIM (https://www.aimonline.nl) digitaal invullen en indienen bij de gemeente. De melding dient u ten minste 4 weken voor oprichting, uitbreiding of verandering in te dienen.

U doet de milieumelding bij de gemeente waar uw bedrijf is gevestigd. Voor de melding moet u gebruik maken van het AIM (Activiteitenbesluit Internet Module) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Wat u nodig heeft voor de aanvraag hangt af van het soort bedrijf en hoe groot het is:

Aan het meldingsformulier moeten in ieder geval een plattegrond-tekening van uw bedrijf en situatietekening worden toegevoegd waarbij deze minimaal aan het onderstaande moet voldoen;

  • de ligging van de inrichting ten opzichte van de omgeving (situatietekening);
  • de begrenzing van de inrichting inclusief het gebruik van het open terrein (evt. terras!) en de daar aanwezige verharding (op situatietekening);
  • de bestemming en indeling van de ruimten, behorend tot de inrichting inclusief de aanwezige verharding van ruimten, lozingspunten (inclusief vetafscheider), en loop van de riolering (plattegrondtekening);
  • een opsomming van de binnen de inrichting plaatsvindende activiteiten zoals, gestalde (motor)voertuigen, (interne) transportmiddelen, aanwezige installaties, apparatuur en opgeslagen stoffen inclusief vermogens c.q. hoeveelheden; van aanwezige koelinstallaties dient het vermogen, het soort koudemiddel en de hoeveelheid koudemiddel te worden aangegeven;

soms zijn ook nog andere bijlagen nodig zoals;

  • een akoestisch rapport,
  • een bodemonderzoeksrapport,
  • een geurrapport,
  • een energierapport,

U kunt kiezen of u de bijlagen in digitale vorm aan het meldings-formulier toevoegt en naar de gemeente stuurt of de bijlagen op papier apart naar de gemeente stuurt. Wanneer u kiest voor indiening van de bijlagen op papier, vragen wij u die bijlagen binnen 1 week na verzending van het digitale meldingsformulier bij ons in te dienen.

Het meldingsformulier wordt in ieder geval digitaal naar de gemeente gestuurd en hoeft u niet meer in papieren vorm in te dienen.
 

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Procedure melding Activiteitenbesluit

Na ontvangst van uw (digitale) meldingsformulier en de bijlagen sturen wij u een ontvangstbevestiging.

Als de melding akkoord is, wordt er een publicatie geplaatst in het weekblad Heuvelland Aktueel.
Het is niet mogelijk tegen de ingediende melding een zienswijze en/of bezwaarschrift in te dienen.

Niet alle bedrijven hoeven een milieumelding te doen. Sommige bedrijven hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig, de zogenoemde type C inrichtingen. Zij belasten het milieu omvangrijk.

En een klein aantal bedrijven heeft vrijstelling van de vergunning en van de melding, de zogenoemde type A bedrijven. Deze type bedrijven dienen echter wel te voldoen aan de algemene regels uit het Activiteitenbesluit.

Op de website van het Omgevingsloket Online (OLO) kunt u controleren of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

Het kan zijn dat u naast de milieuvergunning ook nog andere vergunningen nodig heeft. Hierbij kan gedacht worden aan: een bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning, aanlegvergunning, uitritvergunning, monumentenvergunning, gebruiksvergunning, drank & horecavergunning, horeca-exploitatievergunning.

Uiteraard zijn deze vergunningen niet altijd nodig. Neem daarom eerst contact op met de gemeente.
 

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

milieu, besluit

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens