Maatschappelijke participatie

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Maatschappelijke participatie

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Als u een laag inkomen heeft, bezuinigt u misschien op leuke, maatschappelijke activiteiten. Het kan zijn dat u voor de sportvereniging of het lidmaatschap van de bibliotheek geen geld heeft. De gemeente Valkenburg aan de Geul vindt het belangrijk dat u ook actief kunt deelnemen aan de maatschappij.  Daarom heeft de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul d.d. 13 februari 2012 de Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012 vastgesteld. Op grond van deze verordening kunt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage voor sociale, culturele en/of sportieve activiteiten. Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

 • lidmaatschap (sport)verenigingen
 • lidmaatschap bibliotheek
 • schoolreisjes en werkweken van school
 • kosten van de peuterspeelzaal

Daarnaast is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage als uw kind op de basisschool zit en een financiële bijdrage voor een dagblad, telefoon, internet of de Centrale Antenne Installatie (CAI).

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

De Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012 is er voor iedereen met een netto inkomen dat lager of gelijk is aan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm exclusief vakantiegeld en inclusief heffingskortingen. U hoeft dus niet perse een bijstandsuitkering te ontvangen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming als u:

 • een netto inkomen heeft dat lager of gelijk is aan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm exclusief vakantiegeld en inclusief heffingskortingen. Er wordt geen rekening gehouden met eigen vermogen.
 • op het moment van de aanvraag langer dan één jaar ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basis Administratie van de gemeente Valkenburg aan de Geul en hier ook daadwerkelijk verblijft.

U komt niet in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming als u:

 • niet voldoet aan bovengenoemde voorwaarden;
 • student bent, die een studie volgt, waarvoor studiefinanciering op basis van de Wet Studiefinanciering 18+ mogelijk is;
 • u uw militaire of vervangende dienstplicht vervult;
 • vreemdeling bent zonder rechtsgeldige verblijfstitel;
 • u een tegemoetkoming ontvangt voor uw kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken op basis van een sociaal-medische indicatie;
 • een beroep kunt doen op voorliggende voorzieningen.

Hoe hoog mag uw netto inkomen exclusief vakantiegeld en inclusief heffingskortingen zijn?

Is uw netto inkomen lager of gelijk aan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm exclusief vakantiegeld en inclusief heffingskortingen, dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. Bij een hoger inkomen heeft u geen recht op een financiële bijdrage; ook niet op een gedeelte.

Maximale netto inkomen
Personen 21 tot pensioengerechtigde leeftijd    110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm exclusief vakantiegeld en inclusief heffingskortingen
Gehuwden € 1.381,45
Alleenstaande ouder € 1.243,30
Alleenstaande €    967,01

Hoe hoog is de financiële bijdrage?
Categorie     Financiële bijdrage
Kinderen 2 tot 4 jaar maximaal € 150,- per kind per kalenderjaar
Kinderen 4 tot 12 jaar maximaal € 100,- per kind per kalenderjaar
Kinderen 12 tot 18 jaar maximaal € 100,- per kind per kalenderjaar
Personen van 18 jaar en ouder    maximaal € 100,- per persoon per kalenderjaar

Hoe hoog is de financiële bijdrage?
Categorie Financiële bijdrage
Abonnementskosten dagblad, telefoon, internet of Centrale Antenne Inrichting (CAI)      maximaal € 100,- per gezin per kalenderjaar

 

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Ontvangt u van de gemeente Valkenburg aan de Geul een uitkering, dan kunt u volstaan met het invullen van het verkort aanvraagformulier “ Maatschappelijke Participatie uitkeringsgerechtigden”.

Heeft u geen  uitkering van de gemeente, dan dient u het uitgebreide aanvraagformulier in te vullen. Beide formulieren kunt u downloaden of aanvragen bij de balie van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning aan het bezoekersadres Stationsstraat 17 in Valkenburg.
U kunt ook contact opnemen met het WMO loket van de afdeling Burger.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier Maatschappelijke Ondersteuning  en de daarin gevraagde bewijsstukken. 

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

tegemoetkoming, kosten, laag inkomen, inkomen, financiën

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens