Legaliseren diploma

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Legaliseren diploma

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Met ingang van 1 januari 2012 legaliseert of waarmerkt de gemeente geen diploma’s meer.

Redenen

  • Er ontstaat een schijnzekerheid door de waarmerking van diploma’s en getuigschriften.
  • Er ontstaat een schijn van bewijskracht, want tegen de gewaarmerkte kopie  is altijd tegenbewijs mogelijk.
  • De gemeente kan niet vaststellen of het document echt is.
  • Er bestaat geen wettelijke grondslag voor waarmerking van diploma’s en getuigschriften door de gemeente.
  • Nederlandse diploma’s zijn online raadpleegbaar in het diplomaregister via www.duo.nl

Geadviseerd wordt het originele document te tonen bij de onderwijsinstelling die er om vraagt, zonder legalisatie/waarmerking van de gemeente.

De Nederlandse onderwijsinstelling, die het diploma heeft afgegeven, kan echter gevraagd worden een gewaarmerkte kopie op basis van het originele diploma af te geven. Het ministerie heeft hierover reeds een bericht verzonden aan de onderwijsinstellingen waarbij tevens verzocht werd de leerlingen niet meer te verwijzen naar de gemeente.
 

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

legaliseren, diploma, document, onderwijs, duo

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens