Leerlingenvervoer

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Leerlingenvervoer

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. Daarom vergoedt de gemeente in bepaalde gevallen de vervoerskosten van uw kind. Het moet dan gaan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde, voor uw kind toegankelijke school van de gewenste richting. Dit gebeurt in principe op basis van de kosten van openbaar vervoer.

De gemeente Maastricht verzorgt ook voor leerlingen die in Valkenburg aan de Geul wonen, het vervoer van leerlingen naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Kijk voor meer informatie op: 
http://www.gemeentemaastricht.nl/product/leerlingenvervoer/

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Leerlingen die onderwijs volgen bij de volgende instellingen kunnen mogelijk aanspraak maken op leerlingenvervoer:

 • Leerlingen die onderwijs volgen bij een school voor basisonderwijs (BO)
 • Leerlingen die onderwijs volgen bij een school voor speciaal basisonderwijs (SBO)
 • Leerlingen die onderwijs volgen bij een school voor speciaal onderwijs (SO)
 • Leerlingen die onderwijs volgen bij een school voor voorgezet onderwijs (VO)
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

De gemeente zorgt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde school. Leerlingen uit de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals kunnen gebruik maken van het leerlingenvervoer.

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school te ver weg ligt.

De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
 • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
 • de gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

Hoe werkt het?

 1. Meestal wijst de directeur van de school u bij de inschrijving bij de school op de vergoedingsregeling.
 2. Bij de gemeente kunt u een aanvraag voor leerlingenvervoer. Wilt u een aanvraag indienen, doe dit dan zo snel mogelijk. U dient voor elk jaar dat u vergoeding wenst, een nieuwe aanvraag in te dienen.
 3. Aanvraagformulieren zijn op de meeste scholen en bij de gemeente Maastricht verkrijgbaar. Tevens kunt u de betreffende formulieren downloaden
 4. De gemeente zal het verzoek toetsen aan de verordening Leerlingenvervoer. Binnen acht weken neemt de gemeente een besluit. Dit kan eventueel met 4 weken verlengt worden.
 5. Van de gemeente Maastricht ontvangt u een beschikking. In deze beschikking staat vermeld of u aanspraak maakt op vervoer georganiseerd door de gemeente of een vergoeding van de vervoerskosten.
 6. Als u volgens de beschikking recht heeft op vergoeding van openbaar vervoer zal de gemeente Maastricht aangeven hoe u die kosten kunt declareren.
U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

U doet de aanvraag bij de gemeente.

Dit kan:

digitaal met DigiD of per post.

Lever uw aanvraagformulier in bij:
Sociale Zaken
Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht.

Of

stuur uw aanvraagformulier op naar:
Gemeente Maastricht
Leerlingenvervoer
Postbus 4902
6202 TC Maastricht.

Bij de aanvraag voor leerlingenvervoer heeft u nodig:

 • aanvraagformulier leerlingenvervoer
 • vervoersadvies van de school
 • kopie van uw bankpas
 • verklaring over de aard van de handicap
 • voor BO en SBO: IB60-formulier (enkel in bepaalde gevallen, zie aanvraagformulier)
 • voor een school in cluster 4: een kopie van de toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband (SWV)
U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

De gemeente wil dat leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig van en naar school kunnen reizen. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer wordt daarom gestimuleerd. Valt de afstand van huis naar school binnen de kilometergrens, dan ontvangen de ouders een tegemoetkoming in de kosten. Deze tegemoetkoming is berekend op basis van het openbaar vervoer, de fiets of een combinatie daarvan. De gemeente bekijkt elk jaar het aantal aanvragen. Soms beslist de gemeente georganiseerd vervoer in te zetten, zoals een taxi of schoolbus. U krijgt dan geen financiële vergoeding meer, maar uw kind kan dan gebruikmaken van het vervoer dat door de gemeente is georganiseerd.

Voor het berekenen van de afstand tussen huis en school gebruikt de gemeente de routeplanner van Google Maps. Elke gemeente hanteert een eigen kilometergrens waarin geen vervoer wordt geregeld, tenzij uw kind een handicap heeft. Gaat uw kind naar een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO)? Dan is de kilometergrens 1 kilometer als u in de gemeente Valkenburg woont.

Het formulier 'Vervoersadvies school' moet door de directeur van de school ingevuld worden. De school verklaart met de schoolstempel dat uw kind onderwijs volgt op deze school. Verder kan de school aangeven of uw kind naar hun oordeel wel of niet zelfstandig naar school kan reizen. We raden u aan dit formulier eerst door de school te laten invullen. Dan kunt u het meesturen met uw aanvraag bij de gemeente. Doet u uw aanvraag digitaal, scan het ingevulde vervoersadvies van de school dan in en stuur het mee.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

subsidieverstrekking; schoolkosten van kinderen; schoolvervoer; compensatie; compensatie kosten; vergoedingen; vergoeding; tegemoetkoming;

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Maastricht:

Bezoekadres

Randwycksingel 22, 6229 EE Maastricht

Correspondentieadres

6202 TC Maastricht, Postbus 4902

E-mail: leerlingenvervoer@maastricht.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens