Leerlingenvervoer gymnastiekonderwijs

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Leerlingenvervoer gymnastiekonderwijs

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Scholen verzorgen gymnastiekonderwijs. De gemeente heeft de wettelijke taak zorg te dragen voor een geschikte gymnastieklocatie en indien deze niet gelegen is bij de school, het vervoer hiervoor te regelen.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Middels een aanbesteding wordt een raamovereenkomst afgesloten met een vervoerder. Deze vervoerder regelt het vervoer van en naar de gymnastieklocatie voor de scholen Vilt en St. Gerlachus (sporthal Bosdries) en OBS Broekhem (sporthal Polfermolen).

De overige scholen gymmen binnen loopafstand op de volgende locaties: Blokhut, ‘t Geboew en Polfermolen, Bosdries. Hoeveel uren een school mag gymmen wordt vastgelegd via een berekening aan de hand van het aantal leerlingen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De kosten voor de huur van de accommodatie en het vervoer van en naar de accommodatie  gymnastiekonderwijs komen voor rekening van de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

bus, gymnastiekonderwijs, gymvervoer, gym, gymnastiek, basisschool, vervoer, sport

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens