Koninklijk Predicaat

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Koninklijk Predicaat

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Het predicaat 'Koninklijk' is een onderscheiding voor een vereniging, stichting, instelling of onderneming. Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. U mag dan de titel 'Koninklijk' toevoegen aan de naam van uw organisatie. Ook mag u de Koninklijke kroon gebruiken, bijvoorbeeld op briefpapier.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Het predicaat 'Koninklijk' kunt u krijgen als u voldoet aan de volgende eisen:

  • Uw organisatie moet minimaal 100 jaar bestaan.
  • Uw organisatie is van oorsprong Nederlands.
  • Uw organisatie heeft een belangrijke positie binnen uw vakgebied.
  • Uw organisatie is helemaal zelfstandig.
  • Uw organisatie voert goed beleid en heeft een sterke financiële positie.
  • Bestuurders en managers zijn van onbesproken gedrag.

Het predicaat 'Koninklijk' mag u alleen bij de naam van uw organisatie gebruiken. U mag het predicaat maximaal 25 jaar gebruiken. Wordt uw organisatie overgenomen of zijn er grote structurele wijzigingen? Dan mag u het predicaat niet meer gebruiken.

U kunt het predicaat niet krijgen voor een vereniging met als doel het verspreiden van politieke, commerciële, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Dien een aanvraag in bij de burgemeester. Doe dit in de gemeente waar uw organisatie gevestigd is. Leg duidelijk uit waarom uw organisatie het predicaat verdient. Voeg documenten bij die uw uitleg ondersteunen.

U krijgt vanzelf bericht of uw organisatie het predicaat krijgt. Meestal krijgt u de bijbehorende oorkonde tijdens een speciale feestelijke bijeenkomst.

U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

De behandeling van uw aanvraag duurt minimaal een jaar.

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Meer informatie over het predicaat 'Koninklijk' is te vinden bij Het Koninklijk Huis.

Informatie over onderscheidingen vindt u op www.lintjes.nl

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

By Royal Warrant; Par Ordonnance Royale; Durch Königlichen Erlass; Por Concesión Real; predikaat; onderscheiding; vorstelijk; sjiek; keizerlijk, onberispelijk; aanzien; status; bekroond; kwaliteit; waarborg; koninklijk predicaataanvraag; toekenning; Staatscourant;

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens