Kind erkennen vóór de geboorte

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Kind erkennen vóór de geboorte

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Voor het erkennen van een kind vóór de geboorte dient u een afspraak te maken. U kunt hiervoor contact opnemen via telefoonnummer 14-043 of e-mailadres info@valkenburg.nl.


U kunt juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Dit kunt u al voor de geboorte doen. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris.

Erkenning niet nodig

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties:

 • huwelijk met de moeder
 • geregistreerd partnerschap met de moeder

Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

Ouderlijk gezag

Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

Ook als u en uw partner een geregistreerd partnerschap hebben, moet de vader erkenning aanvragen.
De man hoeft niet de biologische vader te zijn.

De man hoeft niet de biologische vader te zijn.
Erkenning door de vader betekent niet dat hij het ouderlijk gezag krijgt. Kijk voor meer informatie bij Ouderlijk gezag, aanvragen. Heeft u een geregistreerd partnerschap? De vader krijgt automatisch het ouderlijk gezag. U hoeft dit niet aan te vragen.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen. Verder gelden de volgende regels:

 • Het kind heeft nog geen juridische vader.
 • Heeft een kind al 2 ouders? Dan kan het nooit door een ander worden erkend.
 • Staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de rechter.
 • Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen.
 • Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

 • Kom beiden naar de gemeente om uw ongeboren kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland.
 • De aanstaande moet dan toestemming geven voor de erkenning.
 • Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. U bent dan de juridische vader van het kind.
U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Gaat de moeder mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder

Gaat de moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke toestemming van de moeder,
 • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming
 • geldig identiteitsbewijs moeder

Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook het volgende mee:

 • een buitenlands bewijs dat u niet getrouwd bent
U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

U krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee.

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Keuze achternaam eerste kind

Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder of van de erkenner.

 • Wilt u dat het eerste kind de naam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder meekomen naar de gemeente, schriftelijke toestemming van de moeder is niet voldoende.
 • Kiest u niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.
U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

erkennen ongeboren vrucht; ongeboren vrucht; niet-natuurlijke ouder; registreren c.q. registratie vaderschap; geslachtsnaam; erkenning ongeboren vrucht; erkenning kind; wettelijk vader; onderhoudsplicht; verzorgen; familie; familieband;

gezag; geregistreerd partnerschap

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens