Kind erkennen ná de geboorte

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Kind erkennen ná de geboorte

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Voor dit product dient u een afspraak te maken. U kunt hiervoor contact opnemen via telefoonnummer 14-043 of e-mailadres info@valkenburg.nl.


U kunt juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris.

Erkenning niet nodig

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties:

 • huwelijk met de moeder
 • geregistreerd partnerschap met de moeder

Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

Ouderlijk gezag

Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen. Verder gelden de volgende regels:

 • Het kind heeft nog geen juridische vader.
 • Heeft het kind al 2 ouders? Dan kan het nooit door een ander worden erkend.
 • Staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de rechter.
 • Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen.
 • U kunt geen overleden kind erkennen.
 • Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.
 • Bent u of de moeder van het kind niet in het bezit van de Nederlandse nationaliteit dan kunnen er andere voorwaarden gelden. Neem in dat geval vooraf contact op met de burgerlijke stand van de gemeente waar u wilt erkennen.
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Maak een afspraak bij de gemeente waar het kind geboren is.

U kunt het kind op 3 momenten erkennen: voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte.

Een kind erkennen voor de geboorte

Er gelden aparte regels voor erkenning van een ongeboren kind.

Een kind erkennen bij de geboorteaangifte

 • U doet binnen 3 dagen aangifte van de geboorte van uw kind. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Daarom mag u soms ook iets later aangifte doen:
  • kind maandag geboren: laatste aangiftedag donderdag
  • kind dinsdag geboren: laatste aangiftedag vrijdag
  • kind woensdag geboren: laatste aangiftedag maandag
  • kind donderdag geboren: laatste aangiftedag maandag
  • kind vrijdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag
  • kind zaterdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag
  • kind zondag geboren: laatste aangiftedag woensdag
 • Dit doet u bij de gemeente waar uw kind is geboren.
 • U kunt uw kind dan meteen erkennen.

Kan de moeder niet meekomen naar de gemeente? Dan moet u schriftelijke toestemming van haar hebben om uw kind te erkennen.

Een kind erkennen na de geboorteaangifte

U gaat samen met de moeder naar de gemeente om het kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland.

Is het kind dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder? Dan moet u schriftelijke toestemming hebben van de moeder én het kind. Krijgt u geen toestemming van beiden? Dan kunt u de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als u de verwekker bent van het kind.

Is het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder? Dan gaat u samen met het kind naar de gemeente. De moeder hoeft er niet bij te zijn.

Ouderlijk gezag aanvragen

Na de erkenning kunt u het ouderlijk gezag aanvragen. Dit doet u via de website van de Rechtspraak.

Let op! Ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Gaat de moeder mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder

Gaat de moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke toestemming van de moeder
 • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming
 • kopie geldig identiteitsbewijs moeder

Extra documenten nodig bij erkenning kind van 12 tot 16 jaar

 • schriftelijke toestemming van het kind
 • kopie geldig identiteitsbewijs van het kind

Extra documenten nodig bij erkenning kind door duomoeder

Documenten die niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, dient u te laten vertalen door een beëdigd vertaler. Ook moeten ze zo mogelijk gelegaliseerd worden of van een Apostille voorzien worden.

U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

U krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee.

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Keuze achternaam eerste kind

Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder of van de erkenner. Wilt u dat het eerste kind de naam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder meekomen naar de gemeente, schriftelijke toestemming van de moeder is niet voldoende. Kiest u niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Ouderlijk gezag

 • Bent u getrouwd met de moeder of bent u geregistreerd partner van de moeder? Dan krijgt u bij de geboorte van het kind automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag. U hoeft het kind niet te erkennen.
 • Hebt u een andere relatie met de moeder? Dan kunt u het ouderlijk gezag aanvragen bij de rechter. U moet het kind wel eerst erkennen. Of u het ouderlijk gezag krijgt, hangt af van uw situatie.

Volgend kind
Een volgend kind binnen dezelfde relatie kunt u met een schriftelijke toestemming van de moeder erkennen. De erkenner kan dan alleen langskomen met de schriftelijke toestemming en de originele identiteitsbewijzen van uw beiden.  

Kind van 12 jaar of ouder
Als u een kind van 12 jaar of ouder erkent, moet het kind ook meekomen en ook toestemming geven. Vanaf 16 jaar geeft alleen het kind toestemming en kiest het zelf welke achternaam hij of zij krijgt bij de erkenning.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

accepteren van kind; acceptatie als eigen kind; erkenning kind; wettelijk vader; onderhoudsplicht; verzorgen; familie; familieband;

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens