Kadastrale informatie

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Kadastrale informatie

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Het Kadaster verzamelt gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Ook heeft het Kadaster topografische gegevens, gegevens over beperkingen op onroerend goed en gegevens over ondergrondse kabels en leidingen.

Al deze informatie kunt u bij het Kadaster opvragen.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

U kunt de volgende kadastrale informatie opvragen bij het Kadaster:

  • kadastraal bericht
  • hypothecair bericht
  • uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart
  • aan- en verkoopprijzen van woningen in uw buurt
  • woningrapport
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Bij het Kadaster kunt u de informatie opvragen. Via Ruimtelijkeplannen.nl kunt u ook ruimtelijke plannen bekijken.

Twijfelt u over de oppervlakte van een stuk grond of over de grens tussen uw erf en die van uw buren? Dan kunt u het Kadaster vragen de grenzen aan te geven op uw grond.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

eigendomsgegevens; meetgegevens; informatie over pand of bouwkavel; afmetingen van grond; bouwjaar van een pand; grondeigenaar; erfgrens; erfscheiding; erfafscheiding; tuingrens; tuinscheiding; kadastrale gegevens kopie; beperkingsgegevens; cartografische gegevens; luchtfoto’s; terreinverkenning; ondergrondse netten; WION; WKPB; Klic; grondroerder, netbeheerder; BAG; bestemmingsplan, ruimtelijk plan; structuurvisie; vastgoed; topografie;

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens