Kabels en leidingen leggen in openbare grond

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Kabels en leidingen leggen in openbare grond

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Het is niet toegestaan om zonder vergunning van de gemeente Valkenburg aan de Geul kabels en leidingen te leggen c.q. te graven in trottoirs, wegen, bermen, etc.

Houdt u bij nieuwbouw of forse verbouw rekening met bekabeling (telecommunicatie, gas, elektriciteit e.d.). Deze moet u apart aanvragen bij de betreffende leveranciers.

Voor het plaatsen van bovengrondse kabels en leidingen hebt u een omgevingsvergunning nodig.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Na toestemming van de gemeente om kabels en leidingen te mogen  leggen, dient er een zogenaamde Klic-melding gedaan te worden bij het kadaster.

Nieuwe leidingen dienen in het kader van de wet WION geregistreerd te worden bij/door het kadaster.
 

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Wilt u bovengrondse leidingen plaatsen, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket online.

Voor ondergrondse leidingen geldt het volgende:

  • Instemmingsbesluit aanvragen bij de gemeente.
  • Meld de aanleg van ondergrondse werken in openbaar gebied bij het Kadaster.
  • De gemeente coördineert de meldingen aan de hand van informatie van het Kadaster. Door de coördinatie blijft de overlast tot een minimum beperkt.
  • Voor de plaatsing van nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject is een bestemmingsplanwijziging nodig.
  • Voor de plaatsing van nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject (dus reeds voorkomend in het bestemmingsplan) is een omgevingsvergunning nodig.
     
U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

Klic melding; graven in openbare grond; graven in gemeentegrond; kabels- en leidingenvergunning; Wet informatie-uitwisseling openbare netten; WION; graven;

kabels, leidingen, aanleg glasvezel, rioolaansluiting, waterleiding

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens