Informatie opvragen (Wob-verzoek)

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Informatie opvragen (Wob-verzoek)

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur. U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over beleid van de gemeente. De gemeente geeft zelf informatie via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.

Wilt u informatie opvragen over beleid van de gemeente? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft de elektronische weg niet opengesteld voor het indienen van Wob-verzoeken. Dit betekent dat Wob-verzoeken die via de elektronische weg (e-mail, digitale fax) worden ingediend niet in behandeling kunnen worden genomen. Om die reden dient u een Wob-verzoek per post of fax in te dienen.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over beleid van de gemeente.
  • De informatie staat op een 'gegevensdrager'. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een computerbestand.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Afwijzen Wob-verzoek

De gemeente kan uw verzoek afwijzen om verschillende redenen. Deze redenen staan in de Wob. Bijvoorbeeld als het geven van de informatie de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. Of omdat het gaat om vertrouwelijke gegevens.

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft de elektronische weg niet opengesteld voor het indienen van Wob-verzoeken. Dit betekent dat Wob-verzoeken die via de elektronische weg (e-mail, digitale fax) worden ingediend niet in behandeling kunnen worden genomen. Om die reden dient u een Wob-verzoek per post of fax in te dienen.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

U dient een Wob-verzoek schriftelijk per brief in te dienen:

  • De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek.
  • De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken. Zij moet u dan uitleggen waarom de termijn verlengd wordt. Dit moet schriftelijk, vóórdat de eerste 4 weken voorbij zijn.
  • Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan kan zij de informatie op verschillende manieren aan u geven. Zo kunt u een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen inzien.
  • Wijst de gemeente uw verzoek af of beslist de gemeente niet binnen de termijn? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.
  • Beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? U hebt dan recht op een dwangsom en u kunt direct beroep instellen bij de rechter. U moet dan eerst de gemeente in gebreke stellen. Gebruik hiervoor het Formulier ingebrekestelling.

Afwijzen Wob-verzoek
De gemeente wijst uw verzoek af als een van de uitzonderingen in de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens.

U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Gebruik hiervoor het Formulier ingebrekestelling. Hierin vraagt u de gemeente binnen 2 weken alsnog te beslissen. Doet de gemeente dit niet? Dan hebt u recht op een dwangsom. Dit is een bedrag dat u krijgt voor elke dag dat de gemeente te laat beslist. Ook kunt u beroep instellen bij de rechter.

Bezwaar maken

Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

verzoek om informatie; informatieverstrekking; openbaarmaking; openbaar; openbaarheid; Wob; overheidsinformatie; recht op informatie; gemeentebeleid; beleid; documenten; verstrekken van informatie; informatie;

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens