Incidentele subsidies

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Incidentele subsidies

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Instellingen kunnen voor éénmalige activiteiten een aanvraag indienen voor incidentele subsidie. Het moet daarbij wel gaan om activiteiten die niet tot de ‘kernactiviteiten’ van de instellingen behoren.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

 • activiteit moet in Valkenburg aan de Geul plaatsvinden;
 • activiteit moet afwijken van de reguliere kernactiviteiten;
 • geen ondersteuning goede doelen;
 • de activiteit moet een relatie hebben met leefbaarheid, cultuur, gezondheid of sport;
 • maximaal 1 keer  per jaar incidentele subsidie;
 • maximaal 2 keer subsidie voor dezelfde activiteit;
 • de subsidie is maximaal 10% van de totale kostenbegroting;
 • de maximale bijdrage is € 1.000,-- in een tekort.
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Incidentele subsidies kunt u het hele jaar door aanvragen, doormiddel van het indienen van een volledig ingevuld aanvraagformulier voorzien van de  hieronder genoemde bijlagen:

 • begroting en dekkingsplan;
 • eventuele intentieverklaringen van de samenwerkende partners;
 • statuten van de vereniging of stichting met een kopie van aansluiting bij de Kamer van Koophandel (alleen als u de eerste keer aanvraagt).

De subsidieaanvraag moet voorafgaand aan de activiteit ingediend worden.

Het aanvraagformulier kunt u invullen en uitprinten onder het tabblad documenten en vervolgens ondertekenen en opsturen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Aan het aanvragen en in behandeling nemen van een subsidieaanvraag zijn geen kosten verbonden.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

Eenmalig subsidie, incidenteel subsidie, projectsubsidie, Donatie, Toelage, Tegemoetkoming, Geldelijke tegemoetkoming, Steun, Geldelijke steun. Bijdrage, Geldelijke bijdrage, Sportsubsidie, Jaarlijkse subsidie, Vaste subsidie, Incidentele subsidie

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens