Inburgeren

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Inburgeren

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Vreemdelingen met een verblijfsvergunning zijn in veel gevallen inburgeringsplichtig. Kijk op www.inburgeren.nl of u wel/niet inburgeringsplichtig bent.

Inburgeringsplichtigen met een verblijfsvergunning waarvan de verzenddatum op of na 1 januari 2013 ligt, vallen onder de nieuwe Wet Inburgering. U dient zelf uw inburgering te regelen en te betalen. Voor nadere informatie kunt u kijken op de site: www.inburgeren.nl.
 

De meeste vreemdelingen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. U moet ook leren over het leven in Nederland. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald.

 • Hebt u een verblijfsvergunning gekregen vóór 1 januari 2013? Dan helpt de gemeente u bij uw inburgering.
 • Hebt u een verblijfsvergunning gekregen na 1 januari 2013? Dan moet u zelf uw inburgering regelen. U kunt hiervoor geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ook met vragen kunt u terecht bij DUO.
U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Wie moet inburgeren?

U moet inburgeren als:

 • u een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd hebt .
 • u geestelijk bedienaar bent: u werkt als voorganger of pastor (imam, dominee, rabbijn, pandit), godsdienstleraar, leraar levensbeschouwing of zendeling.

Wie hoeft niet in te burgeren?

U hoeft niet in te burgeren als u:

 • jonger bent dan 18 jaar
 • de pensioenleeftijd hebt bereikt
 • een paspoort hebt van een land in de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, of familielid bent van iemand met zo’n paspoort
 • 8 jaar of langer in Nederland naar school bent geweest, voordat u 16 jaar werd
 • een psychische, lichamelijke verstandelijke beperking hebt
 • Nederlandse diploma’s hebt of bewijzen dat u een opleiding in de Nederlandse taal doet of hebt gedaan
 • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk

Wat gebeurt er als ik niet wil inburgeren?

Inburgeren is verplicht. Dit betekent dat u moet slagen voor het inburgeringsexamen. Werkt u niet mee? Dan kunt u een boete krijgen. Het kan zelfs gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Voldoet u aan de voorwaarden dan kunt U bij de afdeling Burger een afspraak maken voor een intake-gesprek. U krijgt dan een inburgeringsaanbod. 

Ik moet inburgeren vanaf 1 januari 2013

Bij DUO krijgt u informatie over taallessen, cursussen en het examen. Daarna doet u het volgende:

 • U zoekt zelf een inburgeringscursus.
 • U betaalt zelf de inburgeringscursus.
 • U schrijft zich in voor het inburgeringsexamen.
 • U betaalt zelf het inburgeringsexamen.
 • U kunt geld lenen bij DUO.

Ik ben vóór 1 januari 2013 begonnen met inburgeren

Dan helpt de gemeente u bij uw inburgering. Zij regelt dat u een cursus en het examen kunt doen.

Ik woon in het buitenland

Hebt u een verblijfsvergunning aangevraagd? Dan moet u het basisexamen inburgering maken in het land waar u woont. Slaagt u voor het examen? Dan kunt u naar Nederland komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Als u wordt uitgenodigd voor een intake-gesprek dient u de navolgende stukken mee te brengen:

 • Inwilligende beschikking IND
 • verblijfspasje
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een inburgeringsaanbod. 

U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

U kunt het examen maken binnen 8 weken nadat u betaald hebt.

Moet u inburgeren vanaf 1 januari 2013? Dan moet u binnen 3 jaar voor het examen slagen. Was u vóór 1 januari 2013 al verplicht om in te burgeren? Dan moet u binnen 3,5 jaar voor het examen slagen.

Bent u geslaagd? Dan krijgt u binnen 4 weken een brief dat u uw diploma kunt ophalen.

U vindt hier informatie over: "Uitvoerder"

Uitvoerder

lokale instellingen
U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

Asielzoeker, inburgeren, taalles

cursus voor vreemdelingen; taalcursus buitenlanders; toets gesproken Nederlands; kennis Nederlandse samenleving; inburgeraar; naturalisatie; diploma; inburgeringsdiploma; inburgeringsplicht; inburgeringsplichtig; vrijstellingstoets; nieuwkomer; oudkomer; DUO; inburgeringsexamen;

U vindt hier informatie over: "Verwijzingen"

Verwijzingen

Zie www.inburgeren.nl voor alle informatie over inburgeren.

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens