Eerste opvang vluchtelingen met een verblijfstatus

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Eerste opvang vluchtelingen met een verblijfstatus

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Vluchtelingen vragen asiel aan in Nederland. In afwachting van hun verblijfsvergunning verblijven zij in een asielzoekerscentrum (AZC). Zodra zij hun verblijfsvergunning hebben ontvangen, kunnen ze niet meer blijven wonen in het AZC en wordt er reguliere woonruimte gezocht in de Nederlandse gemeenten. Elke gemeente heeft een verplichting in de vorm van een taakstelling (zie product taakstelling) om deze mensen te huisvesten.

Bij aankomst in de Gemeente Valkenburg aan de Geul worden de mensen begeleid. Dit wordt eerste opvang genoemd. De begeleiding houdt in dat men wordt geholpen met o.a. het aanvragen van een uitkering en belastingtoeslagen, adviseren bij de inrichting van het huis, openen bankrekeningnummer, aanmelden bij huisarts en tandarts, zoeken van een passende inburgeringsvoorziening en het wegwijs maken in de Nederlandse samenleving.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Wanneer een vluchteling ( en zijn /haar gezin) een woning krijgt aangeboden, schakelt de gemeente een begeleider in. Deze wacht de vluchteling op bij zijn nieuwe woning en zal vanaf dat moment 6 maanden lang de vluchteling begeleiden. Na 6 maanden dient de vluchteling zelf in staat te zijn de volledige regie van zijn leven weer op zich te nemen. Indien dit niet zal lukken (vanwege dieper liggende problematiek), kan een verlenging van de termijn worden afgegeven.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De kosten voor inhuur van de begeleiding worden voor een groot deel betaald door de Nederlandse overheid. 

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

Coaching bij vestiging, huisvesting vluchtelingen, verblijfstatus, vluchteling, opvang

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens