Drank- en horecavergunning

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Drank- en horecavergunning

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Voor het aanvragen van een drank- en horecavergunning dient u een afspraak te maken. 

Afspraak maken


U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u sterk alcoholische drank verkoopt, bijvoorbeeld:

 • slijterij
 • horecabedrijf (café of restaurant)
 • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant
 • supermarkten met aparte drankafdeling

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

U hebt geen drank- en horecavergunning nodig als u alleen zwak alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn, bijvoorbeeld:

 • levensmiddelenbedrijven
 • supermarkten
 • cafetaria

Als u in een cafetaria alcohol schenkt, hebt u wel een drank- en horecavergunning nodig.

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
 • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig
 • elke leidinggevende heeft een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne
 • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

 • huisregels ophangen in kantines
 • cursussen voor barvrijwilligers
 • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne)
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw horecabedrijf of slijterij is gevestigd.

Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Zie hieronder een lijst met benodigde stukken die moeten worden ingediend bij een aanvraag:

 • aanvraagformulier drank- en horecawet
 • aanvraagformulier exploitatievergunning ->  over te leggen bijlagen worden op het formulier vermeld.
 • in kader van de Wet BIBOB: Bibob-quickscan formulier -> voor formulier zie 'documenten'
 • formulier “verklaring leidinggevende werkzaam in de inrichting” ingevuld door  de ondernemer/iedere leidinggevende ->  voor formulier zie ‘documenten’
 • geldig identiteitsbewijs/verblijfsvergunning ondernemer /leidinggevenden
 • recent uittreksel handelsregister kamer van koophandel
 • kopie van de verklaring sociale hygiëne van de ondernemer/leidinggevenden
 • of
  - verklaring ex art 41 Drank- en Horecawet vakbekwaamheid
  - indien beroep op het overgangsrecht: gewaarmerkte kopie van de vergunning die op 31-12-1995 rechtsgeldig was-> vermelding als bedrijfsleider/beheerder
 • ondertekende huur- of koopovereenkomst
 • geldige/getekende arbeidsovereenkomst (indien van toepassing)
 • een situatietekening schaal 1:100 van de horecalokaliteiten
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen) 
   
U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

U krijgt binnen 8 weken bericht. Vraagt u de vergunning aan voor een vereniging of stichting? Dan krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

alcoholvergunning; drankvergunning; horecavergunning; drank- en horecavergunning; schenkvergunning; tapvergunning; hotel beheren; café uitbaten; restaurant houden; serveren; opdienen; schenken; wijnkaart; wijnkelder; wijnvoorraad; drankvoorraad; biertap; bar; nachtclub; discotheek; disco; theater; bioscoop; snackbar; eetcafé; pannenkoekenhuis; dierentuin; sportkantine; museum; pizzeria; café; cafe; fitness; fitnessruimte; sauna; sportschool; alcohol schenken; horeca

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens