Boom kappen

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Boom kappen

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Digitaal aanvragen


Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet hebben als u een boom wilt kappen. Ook als u zeer drastisch wilt snoeien, hebt u soms deze vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u de kroon uit een boom wilt verwijderen.

Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. Uw aanvraag kunt u meteen online indienen.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen als u een nieuwe boom plant. Zij bepaalt ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als de gemeente bepaalde andere belangen belangrijker vindt. Bijvoorbeeld:

 • het belang van natuur
 • de boom heeft cultuurhistorische waarde
 • de boom heeft landschappelijke waarde
 • de boom heeft waarde voor stads- en dorpsschoon
 • de boom heeft waarde voor leefbaarheid
 • de boom is beeldbepalend
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag direct online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vergunning voor het kappen aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • het soort boom
 • hoeveel bomen u wilt kappen
 • de plek waar de boom staat
 • de diameter van de boom op 1,30 meter hoogte
 • waarom u de boom wilt kappen

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. Vraagt u de vergunning aan voor de eigenaar van de boom? Dan stuurt u ook zijn of haar schriftelijke toestemming mee. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.

U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Voor het kappen van bomen die onder de Boswet vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie krijgt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

snoeivergunning; kapvergunning; velvergunning; zagen; neerhalen; vellen; kappen; snoeien; ruimen; hakken; omhakken; rooien; hakvergunning; omhakken; ontwortelen; omzagen; houtopstand; houtwal; beplanting; heester; hakhout; snoeihout; struiken; bosjes; kap vergunning; tak; wortel; bladval; overhangende; bomen rooien; bomen verwijderen; boom rooien; boom verwijderen; boom vellen; bomen vellen; boom neerhalen; bomen neerhalen; boom snoeien; bomen snoeien; boom zagen; boom omzagen; hout; boom omhakken; bomen omhakken; Wabo; wabo; melding; kennisgeving; velling; omgevingsvergunning kap; dode boom; terugsnoeien;

U vindt hier informatie over: "Verwijzingen"

Verwijzingen

 • Boswet
  Voor het kappen van bomen en struiken in het buitengebied kan in veel gevallen volstaan worden met het doen van een kapmelding in het kader van de Boswet.

  Meer informatie over deze wet vindt u op; http://wetten.overheid.nl/
   
 • Flora- en faunawet
  Deze wet regelt de bescherming van planten en dieren.

  Meer informatie over deze wet vindt u op; http://wetten.overheid.nl/

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens