Bezwaar maken

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Bezwaar maken

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of uw buurman heeft een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Als u het niet eens bent met het besluit kunt u een bezwaarschrift indienen. U doet dit binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bij het gemeentebestuur.

Hoe maak ik bezwaar?

U kunt op twee manieren uw bezwaar indienen:

Bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk.

In het informatieblad ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ staat aan welke eisen uw bezwaarschrift moet voldoen.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Commissie voor de bezwaarschriften

De commissie voor de bezwaarschriften behandelt uw bezwaar. Als deze onafhankelijke, externe commissie van deskundigen een toelichting op uw bezwaar nodig heeft ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting. U kunt dan mondeling een toelichting geven op uw bezwaar. De commissie geeft vervolgens advies aan de gemeente. Het gemeentebestuur kan dan een nieuwe beslissing nemen. De gemeente laat u schriftelijk weten wat het besluit is.

De hoorzittingen vinden plaats in het stadhuis. Als er een hoorzitting nodig is ontvangen de betrokken partijen een uitnodiging. U mag iemand meenemen om namens u het woord te doen of om u te ondersteunen.

De informele aanpak

Nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, wordt er snel en persoonlijk contact met u opgenomen. Wij kijken dan samen met u hoe we uw bezwaar het beste kunnen behandelen.

Soms leidt een informeel gesprek al tot een oplossing. Betrokken partijen gaan dan eerst met elkaar in overleg. In deze gesprekken is ruimte voor de niet-juridische aspecten van het bezwaar. Misverstanden en irritaties kunnen worden uitgesproken. Dit wordt de ‘informele aanpak’ genoemd. Doel is om anders naar het bezwaar te kijken en een oplossing te vinden. De informele aanpak is geen verplicht onderdeel van het juridisch traject.

Documenten

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

bezwaar maken; protest indienen; klacht indienen; beroep aantekenen; in beroep gaan; beschikking; gemeentelijk besluit; bezwaar aantekenen; bezwaren; tegen zijn; verzetten; weerstand bieden; verweren; pleiten; bepleiten; pleitnota; argumenteren; argument; verweerschrift; hof; gerechtshof; Raad van State; Europese hof; rechter; rechten; ongelijk; oneens; onjuist; onzin; onwaar; onnodig; onzinnig; onbegrijpelijk; bezwaarschrift; beroepschrift

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens