Bestrijding eikenprocessierups

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Bestrijding eikenprocessierups

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

De eikenprocessierups is in 2007 voor het eerst waargenomen in de Gemeente Valkenburg aan de Geul. Het beleid is erop gericht de eikenprocessierups te bestrijden. Daarmee wordt verdere verspreiding mogelijk tegengegaan. Overlast voor bewoners en bezoekers wordt zoveel mogelijk beperkt.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Preventieve bestrijding

De bestrijding vindt zoveel mogelijk preventief plaats op plekken waar gedurende de voorbije jaren de eikenprocessierups waargenomen is. De bestrijding vindt in het vroege voorjaar plaats met een biologisch bestrijdingsmiddel en is niet schadelijk voor mens en dier. Preventieve bestrijding vindt uitsluitend plaats in het openbaar groen.

Bestrijding rupsen

Indien u eikenprocessierupsen waarneemt, verzoeken wij u dit te melden bij de Bel- en herstellijn via telefoonnummer 043-6099333. Omdat de rupsen zich verplaatsen is het zaak dit direct te melden en een goede locatiebeschrijving te geven, of wellicht een foto te maken. Aan de hand van uw melding en de locatie zal de gemeente bepalen hoe hoog de prioriteit van de betreffende melding is. De rupsen worden ten allen tijde binnen een week bestreden, waarbij de rupsen en hun nesten opgezogen en op een deskundige wijze afgevoerd worden. In de tussenliggende periode wordt het publiek gewaarschuwd voor de aanwezigheid van de rups door het plaatsen van een waarschuwingsbord.

Raak de rupsen en (overblijfselen van) hun nesten nooit aan! Ga nooit in, tegen of onder een boom zitten waarin de rupsen aanwezig zijn. De rupsen beschikken over een afweermechanisme van fijne brandhaartjes die ademhalingsproblemen, pijnlijke en ontstoken ogen, jeuk en in sommige gevallen brandwonden kunnen veroorzaken.

In uw tuin

Indien u de eikenprocessierups waarneemt in uw eigen tuin, zal de gemeente de bestrijding daarvan eveneens uitvoeren. Particulieren hoeven daarvoor niet te betalen, bij bedrijven worden de kosten in rekening gebracht. Ga nooit zelf met de bestrijding aan de slag! De gezondheidsrisico’s zijn daarvoor te groot en de gevoeligheid van personen die eenmaal in aanraking gekomen zijn met de brandharen, neemt over de jaren toe.  

Bij aanraking of gezondheidsklachten

Indien u in aanraking gekomen bent met brandharen, zult u dit vrijwel direct merken. Brandharen veroorzaken een prikkend gevoel, vaak gepaard gaand met huiduitslag. Afhankelijk van de mate van de klachten, adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts. Meer informatie vindt u in onderstaande documenten.

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Externe link over de gezondheidsaspecten: www.ggdzl.nl/burgers/milieu/eikenprocessierups/

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens