Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

U kunt afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit als u ook een andere nationaliteit hebt. Dit doet u door een verklaring van afstand af te leggen bij de gemeente.

Hebt u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan verliezen zij ook de Nederlandse nationaliteit. Behalve als de andere ouder nog wel de Nederlandse nationaliteit heeft.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

U kunt alleen afstand doen als het volgende voor u geldt:

  • U bent meerderjarig.
  • U hebt een dubbele nationaliteit.

De gevolgen voor uw minderjarige kinderen zijn:

  • Als beide ouders geen Nederlander meer zijn, verliest het kind ook het Nederlanderschap.
  • Kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen hun mening geven.
  • Wanneer u 16 jaar of ouder bent, moet u zelf een verklaring van afstand afleggen.

Bezwaar

U kunt naar de rechtbank om bezwaar in te dienen als de gemeente weigert de nationaliteit in te trekken. Wordt dit afgewezen? Dan kunt u voor beroep naar de Hoge Raad.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

U doet de verklaring van afstand persoonlijk bij de gemeente.

Kunt u niet langskomen omdat u een lichamelijke of psychische beperking hebt? Dan kunt u iemand machtigen de verklaring voor u af te leggen.

Hebt u de verklaring afgelegd? Dan levert u uw Nederlandse paspoort en/of identiteitskaart in bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs
  • bewijs van uw andere nationaliteit
U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

U kunt ook op andere manieren uw Nederlandse nationaliteit verliezen:

  • U hebt vrijwillig een andere nationaliteit gekregen.
  • U hebt fraude gepleegd bij een aanvraag om Nederlander te worden door optie of naturalisatie. U verliest dan uw Nederlandse nationaliteit.
  • U bent veroordeeld voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat. U verliest dan uw Nederlandse nationaliteit.
U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

afstandsverklaring; verklaring nationaliteit; Nederlanderschap; kwijtraken; optieprocedure; naturalisatieprocedure; bevolkingsadministratie; 2e nationaliteit; 2e; tweede; tweede nationaliteit;

afstand doen

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens