Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Digitaal aanvragen 

Afspraak maken


De gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. Op een afschrift staan alle gegevens van de akte uit de burgerlijke stand. Op een uittreksel staat een deel van de informatie uit de akte. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten alleen aanvragen bij de gemeente waar een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden heeft plaatsgevonden.

Akte of afschrift burgerlijke stand voor kinderen tot 18 jaar

Ouders kunnen ook voor kinderen tot 18 jaar een akte of afschrift burgerlijke stand aanvragen als zij allemaal op hetzelfde adres wonen.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

U vraagt een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het afschrift of uittreksel nodig hebt. Hebt u het afschrift nodig voor het buitenland? Geef dan aan dat u een internationaal afschrift wilt.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Online aanvragen

 • uw DigiD
 • uw gegevens om te kunnen internetbankieren

Persoonlijk afhalen

 • uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
 • pinpas (of contant geld) om te betalen

Schriftelijk aanvragen

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • brief waarin staat waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt
 • uw handtekening op de brief

Iemand anders machtigen

Maak een brief met de volgende informatie:

 • waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt
 • wie degene is aan wie u toestemming geeft het afschrift of uittreksel af te halen (de gemachtigde)
 • uw handtekening op de brief
 • de handtekening van de gemachtigde

De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket sámen met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • het identiteitsbewijs van de gemachtigde
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

€ 13,80

Voor uw en onze veiligheid verzoeken wij u met de pinpas te betalen.

U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

Heeft het afschrift betrekking op uzelf? Dan is uw belang duidelijk aanwezig. Als u een afschrift van een andere persoon aanvraagt, heeft u vaak een document nodig waaruit het gerechtvaardigd belang van uw aanvraag blijkt.

Personen die een gerechtvaardigd belang hebben, kunnen zijn:

 • personen op wie de akte betrekking heeft;
 • een gemachtigde van deze personen;
 • kinderen of ouders van de persoon waarop de akte betrekking heeft;
 • de erfgenamen;
 • de echtgenoot of echtgenote;
 • de geregistreerde partner;
 • de wettelijk vertegenwoordiger;
 • degene die het nodig heeft in het kader van een gerechtelijke procedure;
 • degene die het nodig heeft in verband met een huwelijkssluiting/partnerschapsregistratie.

Uittreksel BRP


Het uittreksel Burgerlijke stand wordt vaak verward met het uittreksel persoonsgegevens uit de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP). U kunt een uittreksel BRP alleen verkrijgen bij de gemeente waar u als inwoner staat ingeschreven. Dit uittreksel kunt u nodig hebben bij een examen of pensioendoeleinden.

 • Vraagt u het afschrift of uittreksel persoonlijk bij de balie aan? Dan krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
 • Vraagt u het online of schriftelijk aan? Dan stuurt de gemeente het afschrift of het uittreksel per post aan u op.
U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

overlijdensregister; huwelijksregister; geboorteregister; uittreksel geregistreerd partnerschap; kopie; persoonsgegevens; geboorteakte; geboorteuittreksel; burgerlijke stand; burgelijke stand; geboorte uittreksel; geboorte afschrift; echtscheidingspapieren; echtscheidingsakte; echtscheidingsdocument; bewijs van echtscheiding; huwelijksakte; overlijdensakte; uitreksel; akte van de burgerlijke stand; partnerschapsakte; huwelijksverklaring; uittreksel van de burgerlijke stand;

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens