Adoptie, Nederlandse kinderen

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Adoptie, Nederlandse kinderen

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u (en eventueel uw partner) en het kind. Deze nieuwe familieband verbreekt de familieband tussen het kind en de biologische ouders.

Bij adoptie van Nederlandse kinderen gaat het in de meeste gevallen om stiefouderadoptie. De nieuwe partner van 1 van de ouders adopteert dan het kind. De stiefouder moet minstens 3 jaar samenleven met de ouder en minstens 1 jaar voor het kind hebben gezorgd.
Een uitzondering geldt voor lesbische vrouwen. Krijgt 1 van de vrouwen een kind, dan kan de partner voor of na de geboorte een verzoek tot adoptie bij de rechtbank indienen. De vrouwen hoeven niet 3 jaar te hebben samengeleefd.

Wilt u informatie over de adoptie van buitenlandse kinderen? Kijk dan bij het product 'Adoptie, buitenlandse kinderen'.
Wilt u een kind uit Nederland of het buitenland adopteren? Neem dan contact op met de Stichting Adoptievoorzieningen. Deze organisatie verzorgt de voorlichting op het gebied van adoptie. Zij kan u ook wegwijs maken in de aanvraagprocedure en het verloop van een adoptietraject.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Als u een Nederlands kind wilt adopteren, zijn de belangrijkste voorwaarden: 

  • De adoptie is in het belang van het kind. 
  • De oorspronkelijke ouders hebben geen bezwaar tegen de adoptie. 
  • U bent ten minste 18 jaar ouder dan het kind. 
  • U bent niet de grootouders van het kind. 
  • U heeft samen met uw partner minstens 1 jaar voor het kind gezorgd.
  • Wanneer u alleen een kind adopteert, moet u het kind gedurende 3 jaar hebben verzorgd en opgevoed.
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Als de adoptie door de rechter is uitgesproken, krijgt de geboortegemeente hiervan automatisch bericht.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Meer informatie over adoptie van een kind uit het buitenland en binnenlandse adoptie vindt u bij de Stichting Adoptievoorzieningen. Hier vindt u ook welke landen zijn aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag. Verder kunt u terecht bij de Raad voor de Kinderbescherming.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

voogdij; adopteren; adoptie kind; stiefkind; voogd; aannemen; adopteren; draagmoeder; afstaan; aangenomen; regent; voogdijraad; adoptief; adoptiekind; weeskind; zwerfkind; weesje; stiefmoeder; stiefvader; peetoom; peettante; peetvader; peetmoeder; peetkind; petekind;

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens