Adoptie, Buitenlandse kinderen

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Adoptie, Buitenlandse kinderen

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u (en eventueel uw partner) en het kind. Deze nieuwe familieband verbreekt de familieband tussen het kind en de biologische ouders.

De meeste adoptiekinderen komen uit het buitenland. U kunt alleen of als paar een kind uit het buitenland adopteren. Ook homoseksuele paren kunnen een verzoek doen.

Wilt u een kind uit Nederland of het buitenland adopteren? Neem dan contact op met de Stichting Adoptievoorzieningen. Deze organisatie verzorgt de voorlichting op het gebied van adoptie. Zij kan u ook wegwijs maken in de aanvraagprocedure en het verloop van een adoptietraject.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Aan adoptie van een buitenlands kind gaat vaak een traject van een paar jaar vooraf.
Adopteert u een kind uit een land dat is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag dan wordt de adoptie automatisch erkend. Dit betekent dat uw kind ook direct Nederlander is.


Komt uw kind niet uit een land dat is aangesloten bij Haags Adoptieverdrag, dan moet de rechter de buitenlandse adoptie eerst erkennen. Zodra de adoptie is uitgesproken in Nederland, worden de adoptiegegevens aangepast. Dit werkt als volgt:

  • De rechtbank spreekt de adoptie uit, waarmee u officieel ouders wordt van het geadopteerde kind.
  • De rechtbank geeft dit door aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van Den Haag. Deze regelt de officiële formaliteiten met het geboorteland van het kind.
  • De gemeente waar u woont, informeert u vervolgens over de aangebrachte wijzigingen in de Basisregistratie personen (BRP).

Wilt u een Nederlands kind adopteren dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bij de rijksoverheid vindt u de voorwaarden voor binnenlandse adoptie.


  • Bij adoptie door een homoseksueel paar moet het land van herkomst adoptiekinderen beschikbaar stellen voor paren van gelijk geslacht.
  • Soms is adoptie door een homoseksueel paar niet mogelijk, maar wel adoptie door één persoon. De partner kan later het kind ook adopteren.

Extra voorwaarde is dat de partners in de tussentijd samen het kind hebben verzorgd en opgevoed.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Is uw adoptiekind in Nederland aangekomen? U moet het dan binnen 5 werkdagen bij de gemeente melden.

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Meer informatie over adoptie van een kind uit het buitenland en binnenlandse adoptie vindt u bij de Stichting Adoptievoorzieningen. Hier vindt u ook welke landen zijn aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag. Verder kunt u terecht bij de Raad voor de Kinderbescherming.

U kunt een eenmalige tegemoetkoming in de adoptiekosten aanvragen. Meer informatie vindt u bij Agentschap SZW.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

voogdij; adopteren; adoptie kind; stiefkind; voogd; aannemen; adopteren; draagmoeder; afstaan; aangenomen; regent; voogdijraad; adoptief; adoptiekind; weeskind; zwerfkind; weesje; stiefmoeder; stiefvader; peetoom; peettante; peetvader; peetmoeder; peetkind; petekind;

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens