12-dagenregeling

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

12-dagenregeling

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Bij het vieren van incidentele festiviteiten en activiteiten met een maatschappelijk belang, kan niet altijd voldaan worden aan de gestelde geluidsvoorschriften. Daarom wordt de mogelijkheid geboden om maximaal 12 dagen per kalenderjaar af te wijken van de geluidsvoorschriften. Deze mogelijkheid bestaat ook voor andere inrichtingen dan horeca, sport- en recreatie-inrichtingen. Bijvoorbeeld voor het geven van een personeelsfeest of het houden van een ‘open dag’.

Een aantal van deze 12 dagen worden jaarlijks  vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Deze zogenaamde ‘collectieve dagen’ zijn niet vrij te kiezen en gelden voor iedereen. Na aftrek van de collectieve dagen blijven  nog   een aantal ‘vrije keuzedagen’ voor incidentele festiviteiten over. Voor deze ‘vrije keuzedagen’ is het meldingsformulier bedoeld.

Wilt u gebruik maken van de 12-dagen regeling, dan moet u dit ten minste 14 dagen vóór de de dag dat de festiviteit of activiteit plaatsvindt doorgeven. Meldingen die te laat ingediend zijn, worden niet geaccepteerd. In dat geval moet gewoon aan de geluidsvoorschriften voldaan worden.


Overzicht meldingen 12-dagen regeling:

Maart 2020

De Michiel - Theodoor Dorrenplein 14: 21 maart 2020

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

12, 12-dagen, 12-dagenregeling, 12-dagenmelding, incidentele festiviteiten, geluidsvoorschriften, geluidsontheffing

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens