Klachtencommissie

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Klachtencommissie

Klachten? Laat het ons weten!

Een klacht kan worden ingediend als u van mening bent dat de gemeente zich niet juist tegenover u heeft gedragen.

Hierbij kan worden gedacht aan de volgende situaties:

  • U heeft geen antwoord op uw brief gekregen
  • U heeft niet de informatie gekregen waar u om heeft gevraagd
  • U bent onheus bejegend
  • De gemeente heeft u toezeggingen gedaan die niet zijn nagekomen

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u een klacht mondeling indient, wordt u gevraagd uw klacht ook op papier te zetten. De klachtencoördinator kan u desgewenst hierbij helpen.

U kunt uw klacht richten aan:
De gemeente Valkenburg aan de Geul
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 998
6300 AZ Valkenburg aan de Geul

Waaraan moet uw schriftelijke klacht voldoen?

Om uw klacht snel en goed te kunnen behandelen, vragen we u in de brief in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:

  • Uw naam
  • Uw adres, postcode en telefoonnummer
  • Een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van hetgeen waarover u ontevreden bent.
  • Plaats, datum en uw handtekening.

Voor de afhandeling van de klacht verdient het aanbeveling op de envelop het woord “klacht” te vermelden.

Niet tevreden over de afhandeling van uw klacht?

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht schriftelijk is afgedaan, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman (www.nationaleombudsman.nl).

Last van de overheid

Iedereen heeft wel eens last van de overheid: door regels, moeilijke formulieren of veel vergunningen. De overheid wil weten waar u als burger last van heeft, en gaat op zoek naar oplossingen. Zodat wij het voor u makkelijker kunnen maken, met minder administratieve rompslomp en een betere dienstverlening.
Kijk op de landelijke website www.lastvandeoverheid.nl

Info

Voor meer informatie download de brochure “Klachten? Laat het ons weten!” (pdf).

Voor het vinden van de juist ombudsman voor uw probleem raadpleeg www.vindeenombudsman.nl

U kunt deze ook via onderstaande telefoonnummer of emailadres aanvragen.

Hebt u nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de klachtencoördinator, tel. 043-609 9346. U kunt ook een e-mail sturen naar: klachtrecht@valkenburg.nl

Lees de Klachtenregeling Valkenburg aan de Geul (pdf)

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens