Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente, bereidt de voorstellen voor de gemeenteraad voor en zorgt voor de uitvoering. Daarnaast voert het college een aantal wetten en verordeningen uit.
 

dr. J.J. Schrijen

Schrijen
contactgegevens en taken dr. J.J. Schrijen
FunctieBurgemeester
AdresPostbus 998
6300AZ  Valkenburg
Telefoonnummer14 043
E-mailadresinfo@valkenburg.nl
Taken

Portefeuille:

 • Communicatie en PR
 • Openbare Orde en Veiligheid, Leefbaarheid en Zelfsturing (proces)
 • Brandweer/ Politie/ Openbare Orde
 • Personeel en Organisatie
 • Strategische Agenda/Projecten
 • Toezicht en Handhaving
 • Dienstverlening, Regeldrukvermindering en Vergunningen APV

Hoofdfunctie:

 • burgemeester Valkenburg aan de Geul

Nevenfuncties:

 • Kamerheer van Zijne Majesteit de Koning in Limburg (onbezoldigd)
 • lid Raad van Advies stichting Limburgs Landschap (onbezoldigd)

drs. C.P.J.L. Vankan

Vankan
contactgegevens en taken drs. C.P.J.L. Vankan
FunctieWethouder
Telefoonnummer14 043
Mobiel nummer06 - 51 80 87 83
E-mailadresc.vankan@valkenburg.nl
Taken

Portefeuille:

 • Ruimtelijke Ordening/ Omgevingswet
 • Volkshuisvesting
 • Verkeer en Waterstaat
 • Openbaar Vervoer/ Mobiliteit/ Parkeerbeleid
 • Openbare Ruimte
 • Natuur en Landschap
 • Vergunningen WABO
 • Gemeentelijke Eigendommen
 • Facilities/ ICT
 • Groeves
 • Zelfsturing (uitvoering)

Nevenfuncties:

 • Stafadviseur bij de afdeling Historisch Goud van de gemeente Heerlen (bezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Voorzitter Buitengoed Geul en Maas (onbezoldigd)
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Wonen en Ruimte Maastricht-Heuvelland (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend voorzitter Bestuurlijk Overleg Natuur en Landschap Maastricht-Heuvelland (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend voorzitter Bestuurlijk Overleg Mobiliteit Maastricht-Heuvelland (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend voorzitter Monumentencommissie (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend voorzitter Bestuurlijk Overleg Afvalwater Maas en Mergelland (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Mobiliteit Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Lid Mobiliteitsberaad Limburg (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Nationaal Landschap Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Regiotrekkers Overleg Water Limburg (BROL) (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Kern Overleg Limburg (onbezoldigd)
 • Lid VNG-commissie Wonen, Ruimte en Mobiliteit (onbezoldigd)
 • Lid VNG-Taskforce Wonen-Zorg (onbezoldigd)
 • Voorzitter Krimp-Overleg van VNG-commissie Wonen, Ruimte en Mobiliteit (onbezoldigd)
 • Lid Bestuur Vereniging Limburgse Gemeenten (onbezoldigd)
Politieke partijAlgemeen Belang

mr. drs. C.M.J. Bisschops

Bisschops
contactgegevens en taken mr. drs. C.M.J. Bisschops
FunctieWethouder
Telefoonnummer14 043
Mobiel nummer06 - 50 98 08 91
E-mailadresc.bisschops@valkenburg.nl
Taken

Portefeuille:

 • Economie en Toerisme
 • Werkgelegenheid en Participatie (Podium)
 • Retail/Uitstallingenbeleid
 • Evenementen
 • Vergunningen Parkeren en Exploitaties
 • Kunst en Cultuur/Bibliotheek
 • Financiën/Subsidies
 • Onderwijs (voortgezet en maatschappelijke stages)
 • Zelfsturing (uitvoering)

Nevenfuncties:

 • Mede-eigenaar HiBi-Group, h.o. SOE-Strategy (bezoldigd)
 • Burgercommissielid CDA Limburg - Provinciale Staten, Provincie Limburg (bezoldigd)
 • Bestuurslid BSGW (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Podium24 (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Annex (onbezoldigd)
Politieke partijCDA

drs. R. Meijers

Meijers
contactgegevens en taken drs. R. Meijers
FunctieWethouder
Telefoonnummer14 043
Mobiel nummer06 - 29 62 75 31
E-mailadresr.meijers@valkenburg.nl
Taken

Portefeuille:

 • Duurzaamheid/ Milieu/ Afval/ Energie
 • Sport, Gezondheid en Recreatie
 • Accommodaties/ Polfermolen
 • WMO/ Ouderen/ Participatiewet
 • Jeugdzorg/ Jongeren/ Opvang
 • Monumenten
 • Onderwijs (huisvesting, kinderopvang, basisonderwijs)
 • Zelfsturing (uitvoering)

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Bestuurslid GGD Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Omnibuzz (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Via Belgica (onbezoldigd)
Politieke partijPGP

mr. G.S. Reehuis

Reehuis
contactgegevens en taken mr. G.S. Reehuis
FunctieGemeentesecretaris
Telefoonnummer14 043
E-mailadresg.reehuis@valkenburg.nl

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens